Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 421/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. augusta 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. augusta 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 300, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(22 kB) Obal (30 kB)
(173 kB) Návrh uznesenia vlády SR (34 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (24 kB)
(89 kB) Návrh zákona (57 kB)
(81 kB) Dôvodová správa k zákonu (76 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (19 kB)