Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo materiálu: 422/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 8. augusta 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. augusta 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 134, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(22 kB) Obal (31 kB)
(173 kB) Návrh uznesenia vlády SR (34 kB)
(10 kB) Predkladacia správa (22 kB)
(172 kB) Návrh zákona (80 kB)
(141 kB) Dôvodová správa k zákonu (113 kB)
(188 kB) Tabuľka zhody (98 kB)  
(8 kB) Návrh komuniké (19 kB)