Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úloh C.3 a C.5 vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 234/2006

Číslo materiálu: 14100/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 19. septembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 6. októbra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 552, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (43 kB)
(201 kB) Návrh uznesenia vlády SR (34 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (25 kB)
(8 kB) Návrh na zrušenie úloh (39 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (24 kB)