Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na pokračovanie rozostavanej stavby „Revitalizácia a rekonštrukcia Krajského súdu v Prešove

Číslo materiálu: 14289/2006-40
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 26. septembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 2. októbra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 02/ 59353 615

Obsah

(11 kB) Obal (53 kB)
(16 kB) Návrh uznesenia vlády SR (90 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (56 kB)
(74 kB) Návrh materiálu (107 kB)
(12 kB) Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie (52 kB)  
(5 kB) Návrh komuniké (32 kB)