Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Informácia o realizácii uznesenia vlády SR č. 72 z 25. januára 2006, č. 166 z 22. februára 2006 a č. 208 z 1. marca 2006 v pôsobnosti Zboru väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu: GR ZVJS-384/32-2006
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. septembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. októbra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 72, uznesenia vlády SR č. 166 a uznesenia vlády SR č. 208
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 50683 500,fax: 02/ 55424 987

Obsah

(19 kB) Obal (48 kB)
(22 kB) Návrh uznesenia vlády SR (65 kB)
(22 kB) Predkladacia správa (27 kB)
(31 kB) Návrh informácie (56 kB)
(8 kB) Návrh komuniké (25 kB)