Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2004 Z.z. o zastúpení Slovenskej republiky v Eurojuste a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 15462/2006-62
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. októbra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 26. októbra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 185,fax: 02/ 59353 609

Obsah

(10 kB) Obal (46 kB)
(203 kB) Návrh uznesenia vlády SR (70 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (47 kB)
(14 kB) Návrh zákona (46 kB)
(34 kB) Dôvodová správa (72 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (33 kB)