Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na uzavretie Európskeho dohovoru o odškodňovaní obetí násilných trestných činov z 24. novembra 1983 Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 11674/2006-8203
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. októbra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31. októbra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 473,fax: 02/ 59353 605

Obsah

(13 kB) Obal (75 kB)
(199 kB) Návrh uznesenia vlády SR (66 kB)
(8 kB) Návrh uznesenia Národnej rady SR (71 kB)
(61 kB) Predkladacia správa (36 kB)
(75 kB) Slovenský text Dohovoru (69 kB)
(315 kB) Anglický text Dohovoru (102 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (43 kB)