Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 291/2005 Z.z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie

Číslo materiálu: 16532/2006-53
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. októbra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. novembra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 496,fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (46 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (46 kB)
(22 kB) Návrh vyhlášky (62 kB)
(24 kB) Dôvodová správa (56 kB)
(13 kB) Doložka zlučiteľnosti (48 kB)