Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh analýzy východísk a praktických možností vytvorenia jednotného informačného systému na sledovanie legislatívneho procesu

Číslo materiálu: 2018/2006-90
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. novembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. novembra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Uznesenia vlády SR č. 309 z 27. apríla 2005
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 613

Obsah

(21 kB) Obal (57 kB)
(209 kB) Návrh uznesenia vlády SR (85 kB)
(14 kB) Predkladacia správa (51 kB)
(824 kB) Návrh materiálu (118 kB)
(636 kB) Analýza (160 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (39 kB)