Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona o zrušení Špeciálneho súdu a Úradu špeciálnej prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 18143/2006-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. novembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 11. decembra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 145, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(9 kB) Obal (21 kB)
(203 kB) Návrh uznesenia vlády SR (34 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (23 kB)
(59 kB) Návrh zákona (81 kB)
(52 kB) Dôvodová správa (89 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (16 kB)