Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh výnosu MS SR, ktorým sa v roku 2007 ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčasti pre príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže

Číslo materiálu: 18134/2006-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. novembra 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. decembra 2006
Predkladatelia: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z.z.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 191, fax: 02/ 59353 609

Obsah

(9 kB) Obal (29 kB)
(12 kB) Predkladacia správa (20 kB)
(25 kB) Návrh výnosu (19 kB)
(105 kB) Príloha (37 kB)
(35 kB) Odôvodnenie (38 kB)