Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z.

Číslo materiálu: 1477/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 24. januára 2006
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 16. februára 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 134, fax: 02/ 59353 606

Obsah

textový dokument (18 kB) Obal (29 kB)
textový dokument (13 kB) Predkladacia sprava (21 kB)
textový dokument (111 kB) Návrh vyhlášky (58 kB)
textový dokument (44 kB) Odôvodnenie (67 kB)

Prílohy

textový dokument (513 kB) Príloha č. 26
textový dokument (585 kB) Príloha č. 27
textový dokument (82 kB) Zoznam listín k Prílohe č. 27
textový dokument (182 kB) Príloha č. 28