Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na ratifikáciu Dohovoru o počítačovej kriminalite Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 19343/2006-8304
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. februára 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. marca 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Na základe bodu C.1. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1172 z 8. decembra 2004
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 533, fax: 02/ 59353 604

Obsah

(13 kB) Obal (34 kB)
(37 kB) Návrh uznesenia vlády SR (41 kB)
(17 kB) Predkladacia sprava (25 kB)
(477 kB) Text Dohovoru - slovenské znenie (187 kB)
(10 kB) Text Dohovoru - anglické znenie (35 kB)
(18 kB) Návrh uznesenia NR SR (45 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (17 kB)