Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2006

Číslo materiálu: 1020/2007-AB
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 7. marca 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 15. marca 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 292/2006 z 5. apríla 2006
Pripomienky: e-mail

Obsah

(10 kB) Obal (29 kB)
(238 kB) Návrh uznesenia vlády SR (41 kB)
(13 kB) Predkladacia sprava (23 kB)
(311 kB) Správa (150 kB)
(373 kB) Príloha č. 1 - rozsudky v r. 2006 (305 kB)
(122 kB) Príloha č. 2 - tabuľka notifikovaných sťažností v r. 2006 (53 kB)
(131 kB) Príloha č. 3 - finančné čiastky vyplatené v r. 2006 (37 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (18 kB)