Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh ďalšieho postupu Slovenskej republiky v súvislosti so žalobou spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. voči Komisii Európskych spoločenstiev vo veci T-27/07

Číslo materiálu: 19/2007-AC
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. apríl 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. apríl 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: viera.murinova@justice.sk, tel: 02/ 59353 459

Materiál je neprístupňovaný, rezorty si ho môžu vyžiadať od Mgr. Muríňovej na tel. čísle 02/59 353 459 alebo e-mailovej adrese viera.murinova@justice.sk