Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh štatútu Kancelárie zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi Európskych spoločenstiev

Číslo materiálu: 3806/2007-AC
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 12. apríla 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. apríla 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: viera.murinova@justice.sk, tel: 02/ 59353 459,

Obsah

(24 kB) Obal (102 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (67 kB)
(197 kB) Návrh uznesenia (118 kB)
(301 kB) Štatút (150 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (56 kB)