Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy č. 10 v máji z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2007

Číslo materiálu: 6491/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 07. mája 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. mája 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 243, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(12 kB) Obal (103 kB)
(189 kB) Návrh uznesenia (111 kB)
(21 kB) Predkladacia správa (60 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (54 kB)