Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Číslo materiálu: 1678/2006-8303
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 15. júna 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 25. júna 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(13 kB) Obal (89 kB)
(198 kB) Návrh uznesenia (99 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (51 kB)
(170 kB) Návrh zákona (177 kB)
(78 kB) Dôvodová správa (247 kB)
(7 kB) Návrh komuniké (46 kB)