Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Číslo materiálu: 5431/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 26. júna 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. júla 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2007
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 450, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(13 kB) Obal (87 kB)
(190 kB) Návrh uznesenia (93 kB)
(17 kB) Predkladacia správa (52 kB)
(20 kB) Návrh zákona (87 kB)
(56 kB) Dôvodová správa (101 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (44 kB)