Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Medzinárodný dohovor o ochrane všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím Slovenskou republikou

Číslo materiálu: 3014/2007-8303-SJ
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 14. augusta 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 22. augusta 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Spolupodpisuje: Ján Kubiš, minister zahraničných vecí SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 592, fax: 02/ 59 353 604

Obsah

(21 kB) Obal (29 kB)
(192 kB) Návrh uznesenia vlády SR (36 kB)
(16 kB) Predkladacia správa (29 kB)
(266 kB) Text dohovoru v slovenskom jazyku (132 kB)
(85 kB) Text dohovoru v anglickom jazyku (104 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (16 kB)