Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z.z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným

Číslo materiálu: 10097/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. augusta 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 5. septembra 2007
Predkladatež: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 191, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(11 kB) Obal (29 kB)
(201 kB) Návrh uznesenia vlády SR (35 kB)
(18 kB) Predkladacia správa (23 kB)
(77 kB) Návrh nariadenia vlády (35 kB)
(74 kB) Dôvodová správa (45 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (16 kB)