Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zrušenie úlohy C.10 zrušenie úlohy C.10 z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 856 z 11. októbra 2006

Číslo materiálu: 39761/2007-21
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. augusta 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 31. augusta 2007
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 461, fax: 02/ 59 353 602
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               Kancelária štátneho tajomníka
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(25 kB) Obal (100 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (56 kB)
(177 kB) Návrh uznesenia vlády SR (109 kB)
(14 kB) Materiál (106 kB)
(4 kB) Návrh komuniké (53 kB)