Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na schválenie začatia stavby: “ Zmena účelu využitia budovy polikliniky na Okresný súd Rimavská Sobota“

Číslo materiálu: 11303/2007-42
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 18. septembra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 24. septembra 2007 - skrátený (5 pracovných dní)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Bod č. 2, prílohy č. 6 k uzneseniu vlády SR č.856/2006
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 586, fax: 02/ 59 353 615
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               Odbor rezortných stratégií, rozpočtu a správy
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(9 kB) Obal (86 kB)
(27 kB) Návrh uznesenia (99 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (47 kB)
(62 kB) Vlastný materiál (108 kB)
(7 kB) Doložka vplyvov (80 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (47 kB)