Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 9200/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Dátum začatia pripomienkového konania: 23. októbra 2007
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 9. novembra 2007 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 134 fax: 02/ 59 353 606
adresa:    Ministerstvo spravodlivosti SR
               odbor legislatívy občianskeho a obchodného práva
               Župné nám. č. 13
               813 11 Bratislava 1

Obsah

(24 kB) Obal (90 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (50 kB)
(40 kB) Návrh vyhlášky (96 kB)
(423 kB) Príloha č. 1 (142 kB)
(623 kB) Príloha č. 2 (171 kB)
(935 kB) Príloha č. 3 (179 kB)
(1570 kB) Príloha č. 4 (239 kB)
(1152 kB) Príloha č. 5 (196 kB)
(1799 kB) Príloha č. 6 (253 kB)
(1209 kB) Príloha č.7 (206 kB)
(1805 kB) Príloha č. 8 (292 kB)
(854 kB) Príloha č. 9 (173 kB)
(1856 kB) Príloha č. 10 (258 kB)
(802 kB) Príloha č. 11 (170 kB)
(1289 kB) Príloha č. 12 (217 kB)
(799 kB) Príloha č. 13 (169 kB)
(1196 kB) Príloha č. 14 (211 kB)
(1019 kB) Príloha č. 15 (186 kB)
(1987 kB) Príloha č. 16 (255 kB)
(650 kB) Príloha č. 17 (155 kB)
(1103 kB) Príloha č. 18 (227 kB)
(466 kB) Príloha č. 19 (143 kB)
(843 kB) Príloha č. 20 (172 kB)
(1280 kB) Príloha č. 21 (211 kB)
(298 kB) Príloha č. 22 (127 kB)
(888 kB) Príloha č. 23 (177 kB)
(1819 kB) Príloha č. 24 (256 kB)
(299 kB) Príloha č. 25 (127 kB)
(960 kB) Príloha č. 26 (182 kB)
(1235 kB) Príloha č. 27 (213 kB)
(298 kB) Príloha č. 28 (127 kB)
(45 kB) Odôvodnenie (114 kB)