Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 2664/2007-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 3. januára 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. január 2008 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 461, fax: 02/ 59353 606

Obsah

(20 kB) Obal (30 kB)
(6 kB) Predkladacia správa (21 kB)
(193 kB) Návrh uznesenia vlády SR (36 kB)
(70 kB) Návrh zákona (56 kB)
(39 kB) Dôvodová správa (56 kB)
(4 kB) Návrh komuniké (16 kB)