Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Záverečná správa k projektu Jednotný informačný systém na sledovanie legislatívneho procesu

Číslo materiálu: 804/2008-90
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 17. januára 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 29. januára 2008
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe úlohy B.2. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 122 zo 14. februára 2007
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59353 613

Obsah

( 43kB) Obal (100 kB)
(198 kB) Návrh uznesenia vlády SR (115 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (46 kB)
(61 kB) Správa (118 kB)
(12 136 kB) Záverečná správa (628 kB)
(4 497 kB) Príloha č. 1 (171 kB)
(13 773 kB) Príloha č. 2 (243 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (44 kB)