Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z.z.

Číslo materiálu: 2166/2007-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 13. februára 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 3. marca 2008
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 199 zákona č. 233/1995 Z.z. Exekučný poriadok
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(23 kB) Obal (90 kB)
(14 kB) Predkladacia správa (69 kB)
(86 kB) Návrh vyhlášky (110 kB)
(120 kB) Odôvodnenie (169 kB)