Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Číslo materiálu: 996/2008-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 21. februára 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 12. marca 2008 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 40 z 16. januára 2008
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 461, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(25 kB) Obal (102 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (57 kB)
(180 kB) Návrh uznesenia vlády SR (108 kB)
(18 kB) Návrh zákona (97 kB)
(74 kB) Dôvodová správa (177 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (52 kB)