Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o plnení odporúčaní z 2. fázy hodnotení, prijatých pre Slovenskú republiku v roku 2005 pracovnou skupinou OECD proti podplácaniu zahraničných verejných činiteľov v medzinárodných obchodných transakciách

Číslo materiálu: 1315/2007-8202
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. februára 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 7. marca 2008 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 231, fax: 02/ 59 353 605

Obsah

(13 kB) Obal (104 kB)
(45 kB) Návrh uznesenia vlády SR (112 kB)
(18 kB) Predkladacia správa (71 kB)
(254 kB) Text správy OECD o plnení odporúčaní
z 2. fázy hodnotení
(197 kB)
(41 kB) Návrh opatrení (113 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (53 kB)