Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa v súvislosti so zavedením meny euro menia zákony patriace do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva.

Číslo materiálu: 4393/2008-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 22. februára 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 13. marca 2008 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 399, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(48 kB) Predbežná informácia (100 kB)