Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2007

Číslo materiálu: 5037/2008-AB
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. marca 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. marca 2008 (zjednodušený postup, 5 pracovných dní)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 313/2007 zo 4. apríla 2007
Pripomienky: e-mail,

Obsah

(25 kB) Obal (85 kB)
(179 kB) Návrh uznesenia (104 kB)
(21 kB) Predkladacia správa (63 kB)
(451 kB) Správa (244 kB)
(398 kB) Príloha č.1 (255 kB)
(132 kB) Príloha č.2 (142 kB)
(192 kB) Príloha č.3 (115 kB)
(9 kB) Návrh komuniké (53 kB)