Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení vyhlášky č. 626/2007 Z. z.

Číslo materiálu: 1284/2008-110
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 31. marca 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 18. apríla 2008 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny materiál
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 496, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(24 kB) Obal (86 kB)
(9 kB) Predkladacia správa (56 kB)
(42 kB) Návrh vyhlášky (134 kB)
(83 kB) Odôvodnenie (130 kB)
(10 kB) Doložka zlučiteľnosti (99 kB)