Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o pravidlách a postupoch pri premene menovitej hodnoty vkladov do imania a menovitej hodnoty základných imaní zo slovenskej meny na eurá.

Číslo materiálu: 6959/2008-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 10. apríla 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 23. apríla 2008 (skrátený postup – 10 pracovných dní)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 12 ods. 7 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 461, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(24 kB) Obal (56 kB)
(11 kB) Predkladacia správa (60 kB)
(247 kB) Návrh vyhlášky (145 kB)
(105 kB) Odôvodnenie (178 kB)