Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Číslo materiálu: 8425/2008-130
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. apríla 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 21. máj 2008 (bežný postup)
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2008
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59353 461, fax: 02/ 59 353 606

Obsah

(25 kB) Obal (102 kB)
(19 kB) Predkladacia správa (74 kB)
(229 kB) Návrh uznesenia vlády SR (108 kB)
(366 kB) Návrh zákona (194 kB)
(264 kB) Dôvodová správa (235 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (52 kB)