Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh na zriadenie Inštitútu kriminológie Ministerstva spravodlivosti SR s realizáciou k 1. januáru 2009

Číslo materiálu: 6865/08-60/86
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 27. mája 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 9. júna 2008
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 681/2007, ktorým bola schválená Stratégia prevencie kriminality v SR na roky 2007 – 2010
Pripomienky: e-mail, fax: 02/ 59 353 616

Obsah

(24 kB) Obal (56 kB)
(8 kB) Predkladacia správa (47 kB)
(236 kB) Návrh uznesenia vlády SR (92 kB)
(50 kB) Vlastný materiál (101 kB)
(55 kB) Doložka vplyvov (100 kB)
(5 kB) Návrh komuniké (46 kB)
(14 kB) Príloha (86 kB)