Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

Číslo materiálu: 17363/2008-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. mája 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. júna 2008 (vrátane) – bežný postup
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 102 ods. 1 písm. a) až l) a s) a ods. 2 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 2083 1129, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(27 kB) Obal (101 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (60 kB)
(571 kB) Návrh vyhlášky (279 kB)
(204 kB) Odôvodnenie (203 kB)