Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Číslo materiálu: 17364/2008-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 29. mája 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 17. júna 2008 (vrátane) – bežný postup
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Na základe § 66 písm. a) až j) zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z.
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 2083 1128, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(27 kB) Obal (103 kB)
(13 kB) Predkladacia správa (61 kB)
(187 kB) Návrh vyhlášky (143 kB)
(124 kB) Odôvodnenie (135 kB)