Materiál na pripomienkové konanie

Názov:

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Číslo materiálu: 5572/2007-120
Rezort: Ministerstvo spravodlivosti
Dátum začatia pripomienkového konania: 30. mája 2008
Dátum ukončenia pripomienkového konania: 19. júna 2008 (vrátane) – bežný postup
Predkladateľ: Štefan Harabin, podpredseda vlády a minister spravodlivosti SR
Podnet: Iniciatívny návrh
Pripomienky: e-mail, tel: 02/ 59 353 145, fax: 02/ 59 353 609

Obsah

(12 kB) Obal (87 kB)
(246 kB) Návrh uznesenia (91 kB)
(15 kB) Predkladacia správa (50 kB)
(11 kB) Návrh zákona (87 kB)
(33 kB) Dôvodová správa (93 kB)
(6 kB) Návrh komuniké (44 kB)