Znak EÚ - portál ejustice
   Štátny znak, názov Ministerstvo spravodlivosti SR - voľba hlavnej 

stránky

 Súdy

 Príslušnosť súdov od 1.4.2009

Okresný súd Bratislava II - zoznamy úradov

Zoznam notárov:

 1. JUDr. MIKUŠOVÁ Jana 
  Klobučnícka 4,, 811 01 Bratislava
  tel.: 02/5443 2541 fax: 02/5443 3061  
  jana.mikusova@notar.sk
 2. JUDr. BÖHMOVÁ Soňa 
  Medená 18, 811 02 Bratislava
  tel.: 02/52932323, 52961210 fax: 02/52961210  
  sona.bohmova@notar.sk
 3. JUDr. FLORIÁNOVÁ Ľubica 
  Hodžovo nám. č. 3, 811 06 Bratislava
  tel.: 02/5463 0134-5 fax: 02/5443 3570  
  florianova@notarka.sk
 4. JUDr. FOLBOVÁ Oľga 
  Špitálska 10, 814 99 Bratislava
  tel.: 02/5273 3672 fax: 02/5273 3673  
  P.O.BOX 205 olga.folbova@notar.sk
 5. JUDr. VLHA Ľubomír 
  Nám. M. Benku č.5, 814 99 Bratislava
  tel.: 02/55564509, 55410767 fax: 02/55576612  
  P.O.Box 141 vlha@isternet.sk
 6. JUDr. KOHÚTOVÁ Ivona 
  Sabinovská č. 10, 821 02 Bratislava
  tel: 02/43635653 fax: 02/43634435  
  ivona.kohutova@notar.sk
 7. JUDr. GRÓFIKOVÁ Zuzana 
  Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
  tel.: 02/43634204, -5, -6 fax: 02/43412904  
  zuzana.grofikova@notar.sk
 8. JUDr. HLAVNOVÁ Daniela 
  Jašíkova č. 2, 821 03 Bratislava
  tel: 02/48291405,406 fax:02/48291495  
  daniela.hlavnova@notar.sk
 9. JUDr. GREXOVÁ Anna 
  Ivanská cesta 4, 821 04 Bratislava
  tel.: 02/43425390 tel/fax: 02/43426343  
  notarka.grexova@stonline.sk
 10. JUDr. BAUER Stanislav 
  Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
  tel.: 02/5341 9015, 02/5341 5157   
  notar@notar-bauer.sk
 11. JUDr. BOLEDOVIČOVÁ Jana 
  Ružová dolina 14, 821 09 Bratislava
  tel: 02/5263 2127, -8 fax: 02/5263 2128  
  jana.boledovicova@notar.sk
 12. Mgr. BOROVIČKOVÁ Jana 
  Trenčianska č. 53/B, 821 09 Bratislava
  tel.: 02/53633753 fax: 02/53633752  
  jana.borovickova@notar.sk
 13. JUDr. KRIŠKO Peter 
  Mlynské nivy 43, 821 09 Bratislava
  tel.: 02/5363 4041 fax: 02/ 5363 4042  
  peter.krisko@notar.sk
 14. JUDr. RAVLUKOVÁ Dagmar 
  Drieňová č. 27, 826 56 Bratislava
  tel.: 02/48271430, 43634137-39 fax: 02/48271454  

Zoznam mediátorov:

Probační a mediační úradníci na okresnom súde

 1. PaedDr. Ivona Kissová  
  email: ivona.kissová@justice.sk
  tel: +421 2 48701 314

Mediátori

Kontakt na mediátorov v okolí okresného súdu

 1. JUDr. Zuzana Grófiková
  prac.: Bratislava 821 03, Seberíniho 1
  email: zuzana.grofikova@notary.sk
  tel: 02/4363 4204
 2. Mgr. Peter Serina
  trvale: 821 07 Bratislava, Poľnohospodárska 10
  email: mediator@serina.sk
  tel: 0949/707 572
 3. Mgr., MSc. Zuzana Vasičáková Očenášová
  trvale: Bratislava 821 03, Stropkovská 7
  email: zuzanavo@gmail.com
  tel: 0903/755 059
 4. Ing. Ľubomír Hurčík
  trvale: Bratislava 821 01, Holekova 1
  tel: 0902 317 519
 5. Mgr., PhD. Júlia Halamová
  trvale: Bratislava 821 01, Muškátová 18
  tel: 0908/604 141;
 6. PhDr. Dagmar Špildová
  trvale: Bratislava 821 03, Solivarská 25
  email: dagmar.spildova@gmail.com
  tel: 0904/571 552;
 7. Mgr. Ján Zach
  trvale: Bratislava 821 03, Jašíkova 17
  email: zach@time4change.sk
  tel: 0903 274 500
 8. JUDr. Michal Mešťan
  trvale: Bratislava 821 04, Bieloruská 4
 9. Ing. Bc. František Oravec
  trvale: Bratislava 821 04, Kovorobotnícka 8
  email: foravec@kasol.sk
  tel: +421 259 353 111, 905/273 914;fax +421 259 353 600
 10. Mgr. Peter Rea
  trvale: Bratislava 821 07, Dvojkrížna 6
  email: rea@mcga.sk
  tel: 02/5464 181; 0903/609 189;
 11. Marián Zachar
  trvale: Bratislava 821 07, Ráztočná 42/D
  email: zachar@pointa.sk; mediator@pointa.sk
  tel: 02/45 52 51 48; 0903/702 351;
 12. Ing. Katarína Gabašová
  trvale: Bratislava 821 07, Podunajská 40
  email: afg@chello.sk
  tel: 0902/880 812; FAX:02/45 52 52 95
 13. JUDr. Alena Pálešová
  trvale: Bratislava 821 07, Rajecká 6
  email: apalesova@gmail.com
  tel: 0903/628 898;
 14. JUDr. Marcela Svetlánska
  trvale: Bratislava 821 07, Rajecká 2
  tel: 0905/723 662;
 15. JUDr. Katarína Matlonová
  trvale: Bratislava 821 07, Rajecká 40
  email: kmatlonova@gmail.com
  tel: 0911/171 248;
 16. Mgr. Eva Braxatorisová
  trvale: Bratislava 821 08, Miletičova 46
  email: ebraxatorisova@stonline.sk
  tel: 0903/729 194
 17. PhDr., MBA Miroslav Sedlák
  trvale: Bratislava 821 08, Líščie nivy 8
  email: sedlak.m@gmail.com
  tel: 0911/571 552;
 18. JUDr. Katarína Kordíková
  trvale: Bratislava 821 09, Sklenárova 22
  email: katarina.kordikova@zoznam.sk
  tel: 02/534 11 792; 0911 910 021
 19. Mgr. Ing., PhD. Lujza Jurkovičová
  trvale: Bratislava 821 09, Liptovská 8
  email: mediaciask@gmail.sk
  tel: 0905/211 266; 0911/211 266;
 20. JUDr. Viola Dudáková
  trvale: Bratislava 821 09, Košická 28
  email: dudakova@nextra.sk
  tel: 02/62 80 10 50; 0903 456 315
 21. Ing. Slavka Danielová
  trvale: Bratislava 2, 821 05, Mierová 42
 22. Mgr. Ernest Kováč
  trvale: Bratislava 214 821 07, Vlčie hrdlo 1887/83
  email: ernest.kovac@gmail.com
  tel: 0905 661 273; 0902 661 111;
 23. Ing. Jana Sokolová
  trvale: Bratislava 821 01, Drieňová 1/E
  email: jana.sokolova1@post.sk
  tel: 0911/275 035
 24. Mgr. Jana Drgoncová
  trvale: Bratislava 821 03, Peterská 22
 25. Mgr. Stanislav Čierný
  trvale: Bratislava 821 06, Priekopnícka 34
 26. JUDr. Marcela Szabóová
  trvale: Bratislava 821 07, Dudvážska 13
  email: szaboova@bksuspech.sk
  tel: 0903 727 351
 27. JUDr. Dana Martinková
  trvale: Bratislava 821 08, Záhradnícka 64
  email: dma@martinkovalawfirm.com
  tel: 02/55423197; 0903/423 224;