Znak EÚ - portál ejustice
   Štátny znak, názov Ministerstvo spravodlivosti SR - voľba hlavnej 

stránky

 Súdy

 Príslušnosť súdov od 1.4.2009

- zoznamy úradov

Zoznam notárov:

A connection was successfully established with the server, but then an error occurred during the login process. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.)

Zoznam mediátorov:

The client was unable to establish a connection because of an error during connection initialization process before login. Possible causes include the following: the client tried to connect to an unsupported version of SQL Server; the server was too busy to accept new connections; or there was a resource limitation (insufficient memory or maximum allowed connections) on the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.)

Probační a mediační úradníci na okresnom súde

Mediátori

Kontakt na mediátorov v okolí okresného súdu