Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Kontakt na ministerstvo

Poštová adresa

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Župné námestie 13

813 11  Bratislava

Telefonické spojenie

Ústredňa: +421 2 59353 111

Podateľňa

tel:  +421 2 59353 315

fax: +421 2 59353 600

Úradné hodiny:
pondelok až štvrtok: 8:00 - 15:00, obed 11:30 - 12:00
piatok:  8:00 - 14:00, obed 11:30 - 12:00

» Tlačový a informačný odbor

Ministerstvo spravodlivosti SR

Župné námestie 13

813 11 Bratislava

tel:  +421 2 59353 514

fax: +421 2 59353 607

email: tlacove@justice.sk

Oznam:

Dňom 2.11.2010 bol odbor rehabilitácií a odškodňovania presťahovaný z Námestia slobody č. 12 do priestorov budovy MSSR na Župnom námestí č. 13 - tel.: +421 2 59353 575.

  Kontakty na sekcie, odbory a oddelenia MS SR
Poloha
Ministertvo spravodlivosti Slovenskej republiky - poloha
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov