Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Súdni exekútori - zmeny v roku 2011

Súdni exekútori - zmeny v rokoch 2004-2010

Aktualizované 8.3.2011

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Ján Debnár ml., súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: ul. Obrancov mieru 874/3, 962 12 Detva na nové: Štúrova 784/52, 962 12 Detva.
 • Mgr. Drahomír Kriváň, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava na nové: Záhradnícka ul. č. 60.
 • Mgr. Rudolf Dulina, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Michalovciach, ul. Ľudovíta Štúra 12, 071 01 Michalovce používa akademický titul „JUDr.“.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Juraj Rácik, súdny exekútor zmenil sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Starohájska 2, 917 01 Trnava na nové: Radlinského 1, 917 01 Trnava.
 • JUDr. Ivana Kapronczai, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného Palkovičova 3, 821 08 Bratislava na nové: Koceľová 17, 821 08 Bratislava..
 • Ing. Mgr. Štefan Šteiner, súdny exekútor so sídlom Exekútorského úradu v Novom Meste nad Váhom, Lipová 7, 915 01 Nové Mesto nad Váhom používa akademický titul„PhD.“.

Oznámenie

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky vymenovala s účinnosťou od 18. januára 2011 nasledovných súdnych exekútorov:

 1. JUDr. Peter Kliment do Exekútorského úradu so sídlom Śtúrova ul. č. 4654/15, Topoľčany
 2. JUDr. Miriam Mešová do Exekútorského úradu so sídlom Kukučinova 18, Banská Bystrica
 3. JUDr. Katarína Matejovie do Exekútorského úradu so sídlom Moyzesova 669/15, Liptovský Mikuláš
 4. JUDr. Juraj Rácik do Exekútorského úradu so sídlom Starohájska 2, Trnava

Menovaní súdni exekútori zložili sľub 18. januára 2011..

K dnešnému dňu bude v Slovenskej republike pôsobiť 297 súdnych exekútorov.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Zuzana Borárosová, súdna exekútorka zmenila sídlo Exekútorského úradu z pôvodného: Štefanovičova 8, 811 04 Bratislava na nové: Kolískova 1, 841 05 Bratislava..
 • Mgr. Bronislava Pračková, súdna exekútorka so sídlom Exekútorského úradu v Žiari nad Hronom, ul. Cyrila a Metoda 22, 965 01 Žiar nad Hronom používa akademický titul „JUDr.“.

Oznámenie

Oznamujeme Vám nasledovné zmeny u súdnych exekútorov:

 • JUDr. Zuzana Papcunová, súdna exekútorka zmenila sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Pražská 4, 040 01 Košice na nové: Hlavná 68, 040 01 Košice.
 • JUDr. Jozef Kapronczai, súdny exekútor zmenil sídlo exekútorského úradu z pôvodného: Koceľova 17, 821 08 Bratislava na nové: Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta.

Ing. František Stránsky, súdny exekútor - odvolanie z funkcie súdneho exekútora

Oznamujeme Vám, že ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 9 písm. a) v súlade s § 16 ods. 2 písm. d) zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov odvolala Ing. Františka Stránskeho z funkcie súdneho exekútora so sídlom Exekútorského úradu v Bratislave, Riečna 2.

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 21. decembra 2010.


 

Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov