Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Zoznam stálych rozhodcovských súdov SR

Aktualizácia 18.2.2013

1. Rozhodcovský súd Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory

Bratislava
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Gorkého 9, 816 03 Bratislava, IČO: 30 842 654
pdf dokument OV 2/1997 O00027, vydaný 20.1.97
pdf dokument OV 8/1997 O00098, vydaný 21.4.97
pdf dokument OV 11/1999 O00099, vydaný 07.6.99
pdf dokument OV 17/2002 O00069, vydaný 02.4.02
pdf dokument OV 52/2002 O00255, vydaný 28.10.02
pdf dokument OV 10/2003 O00048, vydaný 24.2.03
pdf dokument OV 239/2004 O00324, vydaný 09.12.04
pdf dokument OV 185/2005 O00287, vydaný 19.9.05
pdf dokument OV 242/2005 O000370 , vydaný 29.11.05
pdf dokument OV 260/2005 O000397, vydaný 21.12.05
pdf dokument OV 262/2005 O000399, vydaný 22.12.05
pdf dokument OV 243A/2006 O000383, vydaný 21.12.06
pdf dokument OV 122A/2008 O000204, vydaný 25.6.08
pdf dokument OV 123A/2009 O000258, vydaný 29.6.09
pdf dokument OV 35/2012 O000093, vydaný 20.2.12

2. Stály rozhodcovský súd pri GPPK so sídlom v Rimavskej Sobote

Rimavská Sobota, Hostinského 4
Gemerská poľnohospodárska a potravinárska komora so sídlom v Rimavskej Sobote
Hostinského 4, Rimavská Sobota, IČO: 30 232 937
pdf dokument OV 4/1997 O00053, vydaný 20.2.97
pdf dokument OV 62/2002 O00315, vydaný 16.12.02

3. Európsky Rozhodcovský Súd

Košice
ARBITRÁŽNE A MEDIAČNÉ CENTRUM/ CENTRE DE MEDIATION ET D´ARBITRAGE a.s.
Štúrova 28, 040 01 Košice, IČO: 36 216 551
pdf dokument OV 52/2002 O00254, vydaný 28.10.02
pdf dokument OV 132A/2006 O000201, vydaný 12.7.06
pdf dokument OV 214A/2006 O000335, vydaný 09.11.06
pdf dokument OV 41A/2007 O000077, vydaný 27.2.07
pdf dokument OV 133A/2007 O000212, vydaný 12.7.07
pdf dokument OV 138A/2007 O000222, vydaný 19.7.07
pdf dokument OV 4A/2008 O000008, vydaný 07.1.08
pdf dokument OV 21A/2009 O000043, vydaný 02.2.09
pdf dokument OV 183A/2009 O000414, vydaný 23.9.09

4. Rozhodcovský súd Slovenskej advokátskej komory

Bratislava
Slovenská advokátska komora*
Kolárska 4, 813 42 Bratislava, IČO: 30 795 141
pdf dokument OV 52/2002 O00256, vydaný 28.10.02
pdf dokument OV 61/2002 O00305, vydaný 09.12.02
pdf dokument OV 3/2003 O00014, vydaný 20.1.03
pdf dokument OV 160/2005 O00246, vydaný 15.8.05
pdf dokument OV 237/2005 O00361, vydaný 22.11.05
pdf dokument OV 65A/2010 O000103, vydaný 07.4.10

* právny nástupca Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky, ktorá zriadila Rozhodcovský súd Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky so sídlom v Žiline

5. Rozhodcovský súd pri znaleckej a expertíznej organizácii CORPORA, a.s.

Bratislava
CORPORA, a.s.
Záhradnícka 68, 821 08 Bratislava, IČO: 35 804 432
pdf dokument OV 62/2002 O00316, vydaný 16.12.02
pdf dokument OV 10/2003 O00047, vydaný 24.2.03
pdf dokument OV 28/2004 O00026 , vydaný 11.2.04

6. Rozhodcovský súd Slovenskej arbitráže

040 01 Košice, Štefánikova 42, pobočka v Bratislave, Gajova 13
SLOVENSKÁ ARBITRÁŽ, s.r.o.
Štefánikova 42, 040 01 Košice IČO: 31 703 682
pdf dokument OV 13/2003 O00074, vydaný 17.3.03
pdf dokument OV 227C/2010 O000509, vydaný 26.11.10

rozhodcovský súd a jeho pobočka z r u š e n é rozhodnutím zriaďovateľa

7. Rozhodcovský súd Technického skúšobného ústavu Piešťany, š.p.

921 01 Piešťany, Krajinská cesta 2929/9
Technický skúšobný ústav Piešťany, š.p.
Krajinská cesta 2929/9, 921 01 Piešťany, IČO: 00 057 380
pdf dokument OV 33/2003 O00163, vydaný 16.6.03
pdf dokument OV 140A/2008 O000242, vydaný 21.7.08

rozhodcovský súd z r u š e n ý rozhodnutím zriaďovateľa

8. Stály rozhodcovský súd Slovenskej bankovej asociácie

Rajská 15/A, 811 08 Bratislava
Slovenská banková asociácia
Rajská 15/A, 811 08 Bratislava, IČO: 30 813 182
pdf dokument OV 35/2003 O00177, vydaný 30.6.03
pdf dokument OV 97/2003 O00352, vydaný 19.12.03
pdf dokument OV 215/2005 O000326, vydaný 24.10.05
pdf dokument OV 249/2005 O000378, vydaný 07.12.05
pdf dokument OV 210A/2006 O000332, vydaný 03.11.06
pdf dokument OV 32A/2007 O000061, vydaný 14.2.07
pdf dokument OV 55A/2007 O000092, vydaný 19.3.07
pdf dokument OV 214A/2007 O000342, vydaný 06.11.07
pdf dokument OV 12A/2008 O000019, vydaný 17.1.08
pdf dokument OV 73A/2008 O000112, vydaný 15.4.08
pdf dokument OV 16A/2009 O000031 , vydaný 26.1.09
pdf dokument OV 71A/2009 O000121, vydaný 15.4.09
pdf dokument OV 189A/2009 O000430, vydaný 01.10.09
pdf dokument OV 201A/2009 O000453, vydaný 19.10.09
pdf dokument OV 246A/2009 O000577, vydaný 22.12.09
pdf dokument OV 68A/2010 O000114, vydaný 12.4.10
pdf dokument OV 222C/2010 O000485, vydaný 19.11.10
pdf dokument OV110C/2011 O000233, vydaný 08.6.11
pdf dokument OV 153/2011 O000348, vydaný 09.8.11
pdf dokument OV 89/2012 O000239, vydaný 10.5.12
pdf dokument OV 223/2012 O000660, vydaný 19.11.12
pdf dokument OV 16/2013 O000047, vydaný 23.1.13

9. Slovenský rozhodcovský súd

974 01 Banská Bystrica, Námestie SNP 15
Slovenská asociácia rozhodcovských súdov z.z.p.o.
Námestie SNP 15, Banská Bystrica IČO: 37 888 307
pdf dokument OV 37/2003 O00186, vydaný 07.7.03
pdf dokument OV 167A/2006 O000261, vydaný 31.8.06
pdf dokument OV 176A/2006 O000275, vydaný 14.9.06
pdf dokument OV 86A/2007 O000139, vydaný 04.5.07
pdf dokument OV 20A/2008 O00030, vydaný 29.1.08
pdf dokument OV 124A/2008 O000206, vydaný 27.6.08
pdf dokument OV 205A/2008 O000368, vydaný 23.10.08
pdf dokument OV 101A/2009 O000204, vydaný 29.5.09
pdf dokument OV 112A/2009 O000228, vydaný 12.6.09
pdf dokument OV 117A/2009 O000237, vydaný 19.6.09
pdf dokument OV 147A/2009 O000315, vydaný 31.7.09
pdf dokument OV 172A/2009 O000381, vydaný 07.9.09
pdf dokument OV 221A/2009 O000509, vydaný 16.11.09
pdf dokument OV 59C/2011 O000119, vydaný 25.3.11
pdf dokument OV 26/2012 O000064, vydaný 07.2.12
pdf dokument OV 153/2012 Oooo423, vydaný 09.8.12
pdf dokument OV 200/2012 O000566, vydaný 16.10.12
pdf dokument OV 243/2012 O000722, vydaný 17.12.12

10. STÁLY ROZHODCOVSKÝ SÚD zriadený pri ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s.

831 04 Bratislava, Trnavská cesta 7
ROZHODCOVSKÁ, ARBITRÁŽNA A MEDIAČNÁ, a.s.
Trnavská cesta 7, 831 04 Bratislava IČO: 35 862 882
pdf dokument OV 49/2003 O00257, vydaný 08.9.03
pdf dokument OV 113/2005 O00158, vydaný 10.6.05
pdf dokument OV 135A/2006 O000206, vydaný 17.7.06
pdf dokument OV 135A/2006 O00206, vydaný 17.7.06
pdf dokument OV 156A/2006 O000237, vydaný 15.8.06
pdf dokument OV 226A/2006 O000361, vydaný 28.11.06
pdf dokument OV 12A/2008 O000018, vydaný 17.1.08
pdf dokument OV 11A/2010 O000019, vydaný 19.1.10
pdf dokument OV 96A/2010 O000172, vydaný 20.5.10
pdf dokument OV 230C/2010 O000519, vydaný 01.12.10
pdf dokument OV 44C/2011 O000086, vydaný 04.3.11
pdf dokument OV 242/2012 O000717, vydaný 14.12.12
pdf dokument OV 28/2013 O000078, vydaný 08.2.13

11. Rozhodcovský súd PRÁVOSPOL

902 01 Pezinok, Mýtna 15, pobočka v Pezinku
PRÁVOSPOL s.r.o.
Mýtna 15, 902 01 Pezinok, IČO: 35 871 130
pdf dokument OV 4/2004 O00006, vydaný 08.1.04
Kontaktné údaje:
tel. č./fax: 033/641 23 92, 0903 388813
mobil: 0903 388813
emailová adresa pravospol@pravospol.sk
vonkajšia linka http://www.pravospol.sk

12. Rozhodcovský súd pri Slovenskej arbitrážnej komore, s.r.o.

Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš
Slovenská arbitrážna komora, s.r.o.
Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš IČO: 36 414 603
pdf dokument OV 28/2004 O00027, vydaný 11.2.04
pdf dokument OV 85/2005 O00105, vydaný 03.5.05
pdf dokument OV 250/2005 O000382, vydaný 08.12.05
pdf dokument OV 182A/2006 O000287, vydaný 25.9.06
pdf dokument OV 177A/2007 O000275, vydaný 13.9.07
pdf dokument OV 57A/2008 O000087, vydaný 20.3.08
pdf dokument OV 70A/2008 O000107, vydaný 10.4.08
pdf dokument OV 197A/2008 O000352, vydaný 13.10.08
pdf dokument OV 100A/2010 O000184, vydaný 26.5.10
pdf dokument OV 196C/2010 O000418, vydaný 12.10.10
pdf dokument OV 189/2011 O000408, vydaný 03.10.11
pdf dokument OV 162/2012 Oooo443, vydaný 22.8.12
pdf dokument OV 172/2012 O000478, vydaný 06.9.12

13. Medzinárodný obchodný rozhodcovský súd v Bratislave

Námestie Martina Benku 12, 810 07 Bratislava
Dvor asociácie rozhodcov, a. s.
Námestie Martina Benku 12, 810 07 Bratislava IČO: 45 240 191
pdf dokument OV 44/2004 O00044, vydaný 04.3.04
pdf dokument OV 2/2005 O00001 , vydaný 04.1.05
pdf dokument OV 242A/2009 O000562, vydaný 16.12.09
pdf dokument OV 242A/2009 O000563, vydaný 16.12.09
pdf dokument OV 155C/2010 O000318, vydaný 12.8.10
pdf dokument OV 220/2012 O000649, vydaný 14.11.12
Kontaktné údaje:
tel. č.: 02/5823 9475
fax: 02/5823 9501
emailová adresa mors@mors.sk
emailová adresa tajomnik@mors.sk
vonkajšia linka http://www.mors.sk/

14. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej hospodárskej komore, s.r.o.

Košice
Slovenská hospodárska komora, s.r.o.
Mlynská 2, 040 01 Košice IČO: 36 577 928
pdf dokument OV 106/2004 O00136, vydaný 02.6.04
pdf dokument OV 87A/2006 O000125, vydaný 09.5.06
pdf dokument OV 80A/2007 O000128, vydaný 25.4.07
pdf dokument OV 172A/2007 O000270, vydaný 06.9.07
pdf dokument OV 26A/2008 O000038, vydaný 06.2.08
pdf dokument OV 108A/2008 O000182, vydaný 05.6.08
pdf dokument OV 14A/2009 O000024, vydaný 22.1.09
pdf dokument OV 98A/2009 O000189, vydaný 26.5.09
pdf dokument OV 37/2012 O000100, vydaný 22.2.12

15. Stály rozhodcovský súd pri IUDEX

036 01 Martin, Pavla Mudroňa 43,
pobočka v Martine, Pavla Mudroňa 43 - pobočka zrušená rozhodnutím zriadovateľa
IUDEX s.r.o.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava, IČO: 36 588 971
pdf dokument OV 73/2005 O00087, vydaný 15.4.05
pdf dokument OV 147/2005 O00225, vydaný 28.7.05
pdf dokument OV 188/2005 O00294 , vydaný 22.9.05
pdf dokument OV 145A/2006 O000228, vydaný 31.7.06
pdf dokument OV 189A/2007 O000292, vydaný 01.10.07
pdf dokument OV 211A/2008 O000390, vydaný 31.10.08
pdf dokument OV 145A/2009 O000308, vydaný 29.7.09
pdf dokument OV 145A/2009 O000309, vydaný 29.7.09
pdf dokument OV 114C/2010 O000220, vydaný 15.6.10
pdf dokument OV 34C/2011 O000068, vydaný 18.2.11
pdf dokument OV 56/2012 O000147, vydaný 20.3.12

16. Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Slovenská rozhodcovská a.s.

841 04 Bratislava, Karloveské rameno 8
Slovenská rozhodcovská a.s.
Karloveské rameno 8, 841 04 Bratislava IČO: 35 922 761
pdf dokument OV 82/2005 O00101, vydaný 28.4.05
pdf dokument OV 167A/2006 O000262, vydaný 31.8.06
pdf dokument OV 186A/2006 O000294, vydaný 29.9.06
pdf dokument OV 52A/2007 O000089, vydaný 14.3.07
pdf dokument OV 55A/2008 O000084, vydaný 18.3.08
pdf dokument OV 84A/2009 O000157, vydaný 05.5.09
pdf dokument OV 177A/2009 O000399, vydaný 14.9.09
pdf dokument OV 239A/2009 O000554, vydaný 11.12.09
pdf dokument OV 141C/2010 O000289, vydaný 23.7.10
pdf dokument OV 213C/2010 O000465, vydaný 05.11.10
pdf dokument OV 93C/2011 O000180, vydaný 16.5.11
pdf dokument OV 169/2011 O000371, vydaný 02.9.11
pdf dokument OV 16/2012 O000040, vydaný 24.1.12

17. Rozhodcovský súd v Bratislave

Ventúrska 14, 811 01 Bratislava,
pobočka v Brne, Příkop 8, Česká republika
pobočka v Brne, Příkop 6 (budova International Bussines Centrum), Česká republika
Sdružení rozhodců, s.r.o.
Příkop 8, 604 23 Brno, Česká republika, IČO: 63 496 658
pdf dokument OV 89/2005 O00112, vydaný 09.5.05
pdf dokument OV 119A/2007 O000193, vydaný 21.6.07
pdf dokument OV 107A/2009 O000217, vydaný 05.6.09
pdf dokument OV 70/2012 O000189, vydaný 11.4.12

18. Stály rozhodcovský súd ARBITER

010 01 Žilina, Tajovského 5
LICITOR group, a.s.
Tajovského 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 421 561
pdf dokument OV 112/2005 O00156, vydaný 09.6.05
pdf dokument OV 61A/2009 O000097, vydaný 30.3.09
pdf dokument OV 222/2011 O000487, vydaný 21.11.11
pdf dokument OV 13/2012 O000035, vydaný 19.1.12

19. Stály rozhodcovský súd zriadený pri spoločnosti Nitrianska rozhodcovská spoločnosť, s.r.o., so sídlom Párovská 26, 949 01 Nitra, IČO: 35 939 184, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 16735/N

949 01 Nitra, Párovská 26
Nitrianska rozhodcovská spoločnosť, s.r.o.
Párovská 26, 949 01 Nitra IČO: 35 939 184
pdf dokument OV 133/2005 O00196, vydaný 11.7.05
pdf dokument OV 32A/2006 O000044, vydaný 15.2.06
pdf dokument OV 109A/2006 O000167, vydaný 08.6.06
pdf dokument OV 201A/2006 O000315, vydaný 20.10.06
pdf dokument OV 202A/2007 O000321, vydaný 18.10.07
pdf dokument OV 107A/2009 O000218, vydaný 05.6.09

20. Rozhodcovský súd Výskumného ústavu súdnej optiky s.r.o., Bratislava

831 51 Bratislava, Jozefa Hagaru 4
VÝSKUMNÝ ÚSTAV SÚDNEJ OPTIKY, s.r.o.
Jozefa Hagaru 4, 831 51 Bratislava, IČO: 35 837 462
pdf dokument OV 255/2005 O000392, vydaný 15.12.05

21. Burzový rozhodcovský súd pri Komoditnej burze Bratislava

811 07 Bratislava, 29. augusta 2
Komoditná burza Bratislava
29. augusta 2, 811 07 Bratislava, IČO: 31 337 406
pdf dokument OV 264/2005 O000401, vydaný 27.12.05
Kontaktné údaje:
tel. č.: +421-7-5293 1010
fax: +421-7-5293 1007

22. Bratislavský rozhodcovský súd

Panenská 24, 811 03 Bratislava
Capitol Legal Arbitration s.r.o.
Panenská 24, 811 03 Bratislava IČO: 35 965 355
pdf dokument OV 1A/2006 O000004, vydaný 02.1.06
pdf dokument OV 221A/2006 O000350, vydaný 21.11.06
pdf dokument OV 12A/2010 O000020, vydaný 20.1.10
pdf dokument OV 36C/2011 O000071, vydaný 22.2.11

23. Rozhodcovský súd Slovenského futbalového zväzu

821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100
Slovenský futbalový zväz
821 01 Bratislava, Trnavská cesta 100 IČO: 00 687 308
pdf dokument OV 7A/2006 O000008, vydaný 11.1.06
pdf dokument OV 77A/2008 O000117, vydaný 21.4.08
pdf dokument OV 90A/2008 O000145, vydaný 12.5.08
pdf dokument OV120C/2011 O000269, vydaný 22.6.11

24. Stály rozhodcovský súd pri IURO, s.r.o.

821 08 Bratislava, Miletičova 7
IURO, s.r.o.
Miletičova 7,821 08 Bratislava IČO: 35 979 011
pdf dokument OV 76A/2006 O000107, vydaný 20.4.06
pdf dokument OV 5A/2007 O000010, vydaný 08.1.07
pdf dokument OV 81A/2007 O000129, vydaný 26.4.07
pdf dokument OV 22A/2009 O000044, vydaný 03.2.09
pdf dokument OV 67/2012 O000175, vydaný 04.4.12

25. EURÓPSKY SÚD

040 01 Košice, Letná 45
Arbitrážne Centrum
Letná 45, 040 01 Košice IČO: 35 571 063
pdf dokument OV 83A/2006 O000119, vydaný 02.5.06
pdf dokument OV 103A/2006 E000004, vydaný 31.5.06
Kontaktné údaje:
tel. č.: 055/464 00 40
mobil: +421 910 433 053
emailová adresa eurosud@eurosud.eu
vonkajšia linka http://www.ack.sk

26. Stály rozhodcovský súd pri ARBITRATION COURT s.r.o.

038 61 Martin-Vrútky, 1. čsl. brigády 24
ARBITRATION COURT s.r.o.
1. čsl. brigády 24, 038 61 Martin-Vrútky IČO: 36 361 615
pdf dokument OV 103A/2006 O000158 , vydaný 31.5.06

27. Rozhodcovský súd pri Rozhodcovskom inštitúte, s.r.o.

Palisády 33, 811 06 Bratislava
Rozhodcovský inštitút, s.r.o.
Palisády 33, 811 06 Bratislava IČO: 36 359 025
pdf dokument OV 153A/2006 O000233, vydaný 10.8.06
pdf dokument OV 61A/2008 O000097, vydaný 28.3.08
pdf dokument OV 102A/2008 O000170, vydaný 28.5.08
pdf dokument OV 49A/2009 O000084, vydaný 12.3.09
pdf dokument OV 161A/2009 O000350, vydaný 20.8.09
pdf dokument OV 98A/2010 O000180, vydaný 24.5.10
pdf dokument OV 236/2011 O000532, vydaný 09.12.11

28. Rozhodcovský súd Slovenskej republiky

811 01 Bratislava, Zámocká 30
Institute of the Chamber of Commerce
Panská 1, 110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 26 995 204
pdf dokument OV 186A/2006 O000293, vydaný 29.9.06
pdf dokument OV 182C/2010 O000382, vydaný 22.9.10

29. Rozhodčí soud v Brně

604 39 Brno, Příkop 8 (IBC), Česká republika
Sdružení rozhodců, s.r.o.
Příkop 8 (IBC), 604 39 Brno, Česká republika IČO: 63 496 658
pdf dokument OV 214A/2006 O000334, vydaný 09.11.06

30. Rozhodčí soud v Ostravě

Příkop 8 (IBC), 604 39 Brno, Česká republika
Sdružení rozhodců, s.r.o.
Příkop 8 (IBC), 604 39 Brno, Česká republika IČO: 63 496 658
pdf dokument OV 225A/2006 O000357, vydaný 27.11.06

31. Rozhodčí soud v Praze

Příkop 8 (IBC), 604 39 Brno, Česká republika
Sdružení rozhodců, s.r.o.
Příkop 8 (IBC), 604 39 Brno, Česká republika IČO: 63 496 658
pdf dokument OV 225A/2006 O000358, vydaný 27.11.06

32. Rozhodcovský súd Komory arbitrov

Zelená 2, 811 01 Bratislava
pobočka s názvom: Rozhodcovský súd Komory arbitrov – pobočka Zvolen,so sídlom vo Zvolene, Gen. Asmolovova 2008/94
Komora arbitrov s.r.o.
Zelená 2, 811 01 Bratislava IČO: 36 701 734
pdf dokument OV 9A/2007 O000016, vydaný 12.1.07
pdf dokument OV 199A/2007 O000312, vydaný 15.10.07
pdf dokument OV 105A/2008 O000177, vydaný 02.6.08
pdf dokument OV 114A/2009 O000234, vydaný 16.6.09
pdf dokument OV118C/2011 O000254, vydaný 20.6.11

33. Stály rozhodcovský súd

Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava
Stály rozhodcovský súd a.s.
Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava IČO: 36 725 439
pdf dokument OV 21A/2007 O000044, vydaný 30.1.07
pdf dokument OV 66A/2007 O000112, vydaný 03.4.07
pdf dokument OV 90A/2008 O000146, vydaný 12.5.08
pdf dokument OV 140A/2009 O000297, vydaný 22.7.09
pdf dokument OV 62A/2010 O000097, vydaný 31.3.10

34. Stály rozhodcovský súd JSM

Cukrová 14, 811 08 Bratislava
Jednota slovenskej mládeže
Sirotárska 2, 010 01 Žilina IČO: 30 791 421
pdf dokument OV 28A/2007 O000053, vydaný 08.2.07
pdf dokument OV 178A/2007 O000276, vydaný 14.9.07
pdf dokument OV 88A/2008 O000139, vydaný 07.5.08
pdf dokument OV 224A/2008 O000420, vydaný 20.11.08
pdf dokument OV 118A/2009 O000239, vydaný 22.6.09
pdf dokument OV 147A/2009 O000316, vydaný 31.7.09
pdf dokument OV 205A/2009 O000464, vydaný 23.10.09
pdf dokument OV 37A/2010 O000056, vydaný 24.2.10
pdf dokument OV 222C/2010 O000486, vydaný 19.11.10
pdf dokument OV 191/2011 O000412, vydaný 05.10.11
pdf dokument OV 163/2012 Oooo447, vydaný 23.8.12
pdf dokument OV 22/2013 O000062, vydaný 31.1.13

35. Arbitrážny súd

ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica
Arbitrážny dom a.s.
ČSA 24, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 756 202
pdf dokument OV 84A/2007 O000137, vydaný 02.5.07
pdf dokument OV 114C/2010 O000221, vydaný 15.6.10
pdf dokument OV 136C/2010 O000273, vydaný 16.7.10
pdf dokument OV 251C/2010 O000577, vydaný 31.12.10

36. Stály rozhodcovský súd pri IURA s.r.o.

Kolárska 8, 811 06 Bratislava
IURA s.r.o.
Kolárska 8, 811 06 Bratislava IČO: 36 785 768
pdf dokument OV 123A/2007 O000197, vydaný 27.6.07

37. Stredoeurópsky arbitrážny súd

Partizánska 2, 811 03 Bratislava
Arbitrators & Advisors, s.r.o.
Partizánska 2, 811 03 Bratislava IČO: 36 721 638
pdf dokument OV 138A/2007 O000223, vydaný 19.7.07
pdf dokument OV 211A/2008 O000389, vydaný 31.10.08
pdf dokument OV 245C/2010 O000557, vydaný 22.12.10

38. Obchodný arbitrážny súd Košice

Rastislavova 68, 040 01 Košice, pobočka v Prahe 2, Francouzska 4, Česká republika
MB – HUGOS, s.r.o.
Poštová 134/155, 044 15 Nižná Myšľa IČO: 36 740 276
pdf dokument OV 153A/2007 O000240, vydaný 09.8.07
pdf dokument OV 243A/2007 O000390, vydaný 17.12.07
pdf dokument OV 223A/2008 O000417, vydaný 19.11.08
pdf dokument OV 81A/2009 O000142, vydaný 29.4.09

39. "Parnose – rozhodcovský súd"

J. Simora 5, 940 61 Nové Zámky
OS-EM s.r.o.
Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 35 963 956
pdf dokument OV 182A/2007 O000284, vydaný 20.9.07
pdf dokument OV 229C/2010 O000513, vydaný 30.11.10

40. EUROPEAN ARBITRATION COURT

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, pobočka v Prahe 1, Štěpánská 633/49, Česká republika
Institute of the Chamber of Commerce
Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika IČ: 26 995 204
pdf dokument OV 194A/2007 O000305, vydaný 08.10.07

41. Košický rozhodcovský súd

Čingovská 16, 040 01 Košice
Košický rozhodcovský súd, s.r.o.
Čingovská 16, 040 01 Košice IČO: 36 850 241
pdf dokument OV 231A/2007 O000373, vydaný 29.11.07

42. Nezávislý rozhodcovský súd

Banská Bystrica
Prvá arbitrážna s. r.o.
Prof. Sáru 5, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 795 364
pdf dokument OV 14A/2008 O000022 , vydaný 21.1.08
pdf dokument OV 175A/2008 O000301 , vydaný 10.9.08
pdf dokument OV 218A/2008 O000401, vydaný 11.11.08

43. Institute of Dispute Resolution Services (Inštitút služieb rozhodovania sporov)

925 42 Trstice 1000
Združenie ochrany základných práv - FUNDAMENTAL RIGHTS PROTECTION
925 42 Trstice 1000, IČO: 42 153 107
pdf dokument OV 26A/2008 O000039, vydaný 06.2.08
pdf dokument OV 173A/2008 O000296, vydaný 08.9.08
pdf dokument OV 162A/2009 O000352, vydaný 21.8.09
pdf dokument OV 37A/2010 O000057, vydaný 24.2.10
Kontaktné údaje:
mobil: +421 905 983405
emailová adresa office@idrs-online.com
vonkajšia linka http://www.idrs-online.com
rozhodcovský súd z r u š e n ý rozhodnutím zriaďovateľa

44. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Arbitrium iustitia s. r. o.

Dunajské nábrežie 10, 945 01 Komárno
Arbitrium iustitia s. r. o.
Ulica slobody 19, 945 01 Komárno IČO: 43 910 998
pdf dokument OV 42A/2008 O000066, vydaný 28.2.08
pdf dokument OV 241A/2008 O000454, vydaný 15.12.08
pdf dokument OV 241/2011 O000544, vydaný 16.12.11

45. Stály rozhodcovský súd pri Komerčnej rozhodcovskej spoločnosti, a. s.

Nábrežná 1293, 022 01 Čadca
Komerčná rozhodcovská spoločnosť, a. s.
Nábrežná 1293, 022 01 Čadca IČO: 43 972 152
pdf dokument OV 45A/2008 O000070, vydaný 04.3.08

46. Stály rozhodcovský súd ARBITRÁŽNY SÚD

Nálepkova 68, 900 27 Bernolákovo
HM Company, s.r.o.
Nálepkova 68, 900 27 Bernolákovo IČO: 43 981 488
pdf dokument OV 77A/2008 O000118, vydaný 21.4.08
pdf dokument OV 164A/2009 O000358, vydaný 25.8.09
pdf dokument OV 164A/2009 O000357, vydaný 25.8.09
pdf dokument OV 221C/2010 O000481, vydaný 18.11.10

47. Európsky Arbitrážny Súd

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava, pobočka v Košiciach, Letná 45 a v Prahe 3, Vinohradská 184/2396, Česká republika
EuroIuris.EU, s. r. o.
Svetlá 1, 811 02 Bratislava IČO: 44 012 527
pdf dokument OV 80A/2008 O000124, vydaný 24.4.08
Kontaktné údaje:
tel. č.: +421 55/6713 890
fax: +421 55/4640 060
emailová adresa eurosud@eurosud.eu
vonkajšia linka http://www.euroiuris.eu

48. Stály rozhodcovský súd v Banskej Bystrici

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica
Rozhodcovský súd Banská Bystrica, s.r.o.
Horná 13, 974 /01 Banská Bystrica IČO: 44 103 956
pdf dokument OV 88A/2008 O000140, vydaný 07.5.08
pdf dokument OV 182A/2009 O000412, vydaný 22.9.09
pdf dokument OV 203A/2009 O000458, vydaný 21.10.09
pdf dokument OV 3A/2010 O000007, vydaný 07.1.10
pdf dokument OV 210/2011 O000452, vydaný 02.11.11
Kontaktné údaje:
+421 911 203 040
emailová adresa office@rsbb.sk
emailová adresa rsbb@rsbb.sk
vonkajšia linka http://www.rsbb.sk

49. Slovenský arbitrážny súd

Michalská 2, 811 02 Bratislava
Slovak arbitration court, s. r. o.
Krížna 56, 821 08 Bratislava IČO: 44 130 481
pdf dokument OV 93A/2008 O000152, vydaný 15.5.08
pdf dokument OV 142A/2008 O000247, vydaný 23.7.08
pdf dokument OV 226A/2008 O000426, vydaný 24.11.08
pdf dokument OV 97A/2009 O000186, vydaný 25.5.09
pdf dokument OV 237A/2009 O000553, vydaný 09.12.09
pdf dokument OV 124C/2010 O000245, vydaný 29.6.10

50. Medzinárodný rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovská spoločnosť, a.s.

Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava
Rozhodcovská spoločnosť, a.s.
Na vŕšku 6, 811 01 Bratislava IČO: 44 146 990
pdf dokument OV 98A/2008 O000164, vydaný 22.5.08
pdf dokument OV 10A/2009 O000019, vydaný 16.1.09
pdf dokument OV 125A/2009 O000270, vydaný 01.7.09
pdf dokument OV 23A/2010 O000039, vydaný 04.2.10
pdf dokument OV108C/2011 O000226, vydaný 06.6.11
pdf dokument OV 205/2012 O000590, vydaný 23.10.12

51. Stály rozhodcovský súd HOGOS

Hlavná 13/53, 927 01 Šaľa
HOGOS s.r.o.
Hlavná 13/53, 927 01 Šaľa IČO: 36 555 703
pdf dokument OV 106A/2008 O000178, vydaný 03.6.08

52. Obchodný súd

Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica
Obchodný súd s.r.o.
Námestie SNP 15, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36 858 102
pdf dokument OV 114A/2008 O000192, vydaný 13.6.08
pdf dokument OV 205A/2008 O000369, vydaný 23.10.08
pdf dokument OV 101A/2009 O000205, vydaný 29.5.09
pdf dokument OV 112A/2009 O000229, vydaný 12.6.09
pdf dokument OV 117A/2009 O000238, vydaný 19.6.09
pdf dokument OV 172A/2009 O000382, vydaný 07.9.09
pdf dokument OV 215A/2009 O000491, vydaný 06.11.09
pdf dokument OV 59C/2011 O000120, vydaný 25.3.11
pdf dokument OV 26/2012 O000063, vydaný 07.2.12
pdf dokument OV 153/2012 O000422, vydaný 09.8.12
pdf dokument OV 200/2012 O000565, vydaný 16.10.12
pdf dokument OV 243/2012 O000721, vydaný 17.12.12

53. Stály rozhodcovský súd pri Spoločnosti rozhodcov a.s.

Hviezdoslavova 7, 036 01 Martin
Spoločnosť rozhodcov a.s.
Hviezdoslavova 7, 036 01 Martin IČO: 44 220 987
pdf dokument OV 143A/2008 O000249, vydaný 24.7.08

54. Stály rozhodcovský súd zriadený spoločnosťou Najvyšší rozhodcovský súd a.s.

Hradská 26, 821 07 Bratislava,
pobočka v Bratislave, Žabotova 2/B
Najvyšší rozhodcovský súd a.s.
Hradská 26, 821 07 Bratislava IČO: 44 246 480
pdf dokument OV 152A/2008 O000262, vydaný 06.8.08
pdf dokument OV 26A/2009 O000050, vydaný 09.2.09
pdf dokument OV 101A/2009 O000203, vydaný 29.5.09

55. Obvodný súd

Lazovná 1891/58, 974 01 Banská Bystrica
lextra s.r.o.
Lazovná 1891/58, 974 01 Banská Bystrica IČO: 44 350 597
pdf dokument OV 193A/2008 O000341, vydaný 07.10.08
pdf dokument OV 34A/2009 O000062, vydaný 19.2.09

56. Arbitrážny súd Košice

Alžbetina 41, 040 01 Košice
Arbitrážny súd Košice, s.r.o.
Alžbetina 41, 040 01 Košice IČO: 44 325 452
pdf dokument OV 206A/2008 O000372, vydaný 24.10.08
pdf dokument OV 219A/2008 O000403, vydaný 12.11.08
pdf dokument OV 107A/2009 O000219, vydaný 05.6.09
pdf dokument OV 186A/2009 O000422, vydaný 28.9.09
pdf dokument OV 60A/2010 O000095, vydaný 29.3.10
pdf dokument OV 48C/2011 O000094, vydaný 10.3.11

57. Rozhodcovský súd v Žiline

Vojtecha Tvrdého 17, 010 01 Žilina
SPF – Pozemkový fond, s.r.o.
V. Tvrdého 791, 010 01 Žilina IČO: 43 848 290
pdf dokument OV 207A/2008 O000373, vydaný 27.10.08
pdf dokument OV 181/2012 O000506, vydaný 19.9.12

58. Rozhodcovský súdny dvor

Pribinova 30, 811 09 Bratislava
Arbitration tribunal, s. r. o.
Pribinova 30, 811 09 Bratislava IČO: 44 455 453
pdf dokument OV 210A/2008 O000382, vydaný 30.10.08
pdf dokument OV 26A/2010 O000044, vydaný 09.2.10
pdf dokument OV 213/2011 O000463, vydaný 07.11.11
pdf dokument OV 180/2012 O000501, vydaný 18.9.12
pdf dokument OV 28/2013 O000079, vydaný 08.2.13

59. Creative Industry & Intellectual Property Arbitration Court (CIPAC)

Grösslingová 63, 811 09 Bratislava
PubRes s. r. o.
Grösslingová 63, 811 09 Bratislava IČO: 31 345 824
pdf dokument OV 32A/2009 O000060, vydaný 17.2.09
pdf dokument OV 249C/2010, vydaný 29.12.10

60. Regionálny Rozhodcovský Súd

SNP 151/70, 916 01 Stará Turá, pobočka v Liptovskom Mikuláši, Vrbická 1993
REGIONÁLNE STREDISKO PRE MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV, spol. s r. o.
SNP 151/70, 916 01 Stará Turá IČO: 44 551 134
pdf dokument OV 37A/2009 O000064, vydaný 24.2.09
pdf dokument OV 215C/2010 O000471, vydaný 09.11.10

61. Rozhodcovský dom

Klariská 7, 811 03 Bratislava
Pro et Contra a. s.
Klariská 7, 811 03 Bratislava IČO: 44 635 079
pdf dokument OV 65A/2009 O000108, vydaný 03.4.09

62. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Technoinvest – Holding, a.s.

Popradská 68, 040 11 Košice
Technoinvest – Holding, a.s.
Popradská 68, 040 11 Košice IČO: 35 732 016
pdf dokument OV 66A/2009 O000110, vydaný 06.4.09

63. Komisia pre rozhodcovské konanie

Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava
NOVÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o.
Vlčkova 8/A, 811 05 Bratislava IČO: 44 486 278
pdf dokument OV 84A/2009 O000158, vydaný 05.5.09

64. Victoria rozhodcovský súd v Žiline

Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina
Victoria legal arbiter s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina IČO: 44 826 460
pdf dokument OV 121A/2009 O000249, vydaný 25.6.09
pdf dokument OV122C/2011 O000276, vydaný 24.6.11
pdf dokument OV 77/2012 O000215, vydaný 20.4.12
pdf dokument OV 233/2012 O000693, vydaný 03.12.12
pdf dokument OV 248/2012 O000739, vydaný 27.12.12
pdf dokument OV 248/2012 O000741, vydaný 27.12.12

65. Arbitrážny súd Slovensko

Lachova 26, 851 03 Bratislava
Arbitrážny súd Slovensko, s. r. o.
Lachova 26, 851 03 Bratislava IČO: 36 862 975
pdf dokument OV 136A/2009 O000286, vydaný 16.7.09

66. Európsky rozhodcovský súd zriadený pri Honesta, s.r.o.

Svetlá 1, 811 02 Bratislava, pobočka v Liberci, Zeyerova 560/025, Česká republika
Honesta, s.r.o.
Svetlá 1, 811 02 Bratislava IČO: 36 688 835
pdf dokument OV 153A/2009 O000336, vydaný 10.8.09

67. Stredoslovenský rozhodcovský súd

Stráž 223, 960 01 Zvolen
Crypt, s.r.o.
951 91 Hosťovce 217 IČO: 44 533 411
pdf dokument OV 164A/2009 O000358, vydaný 25.8.09
pdf dokument OV 225A/2009 O000525, vydaný 23.11.09
pdf dokument OV 95A/2010 O000170, vydaný 19.5.10
pdf dokument OV 200/2012 O000567, vydaný 16.10.12
pdf dokument OV 248/2012 O000740, vydaný 27.12.12

68. Rozhodcovský súd Českej republiky a Slovenskej republiky pri IAL k.s.

Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika
pobočka: Rozhodcovský súd Českej republiky, so sídlom: Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika,
Rozhodcovský súd Slovenskej republiky, so sídlom v sídle zriaďovateľa
IAL k.s.
Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 27 606 694
pdf dokument OV 180A/2009 O000404, vydaný 18.9.09

69. Rozhodcovský súd Českej republiky pri IAL k.s.

Štěpánska 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika,
pobočka: Rozhodcovský súd Českej republiky, so sídlom: Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika,
Rozhodcovský súd Slovenskej republiky, so sídlom v sídle zriaďovateľa
IAL k.s.
Štěpánská 633/49, 110 00 Praha 1, Česká republika IČO: 27 606 694
pdf dokument OV 180A/2009 O000405, vydaný 18.9.09

70. Slovenský obchodný rozhodcovský súd

Turčianska 2, 821 09 Bratislava
Iura Arbiter, s.r.o.
Turčianska 2, 821 09 Bratislava IČO: 44 842 031
pdf dokument OV 221A/2009 O000508, vydaný 16.11.09
pdf dokument OV 42A/2010, vydaný 03.3.10
pdf dokument OV 183C/2010 O000383, vydaný 23.9.10
pdf dokument OV 248/2011 O000564, vydaný 28.12.11

71. Rozhodcovský súd pri IAL SE

Obchodná 39, 811 06 Bratislava
pobočka Praha: Palác Konvikt, Konviktská 24, 110 00 Praha 1, Česká republika
pobočka Bratislava: Obchodná 39, 811 06 Bratislava, so sídlom v sídle zriaďovateľa
IAL SE, Obchodná 39, 811 06 Bratislava
Obchodná 39, 811 06 Bratislava IČO: 44 714 181
pdf dokument OV 225A/2009 O000524, vydaný 23.11.09
pdf dokument OV 15A/2010 O000025, vydaný 25.1.10
pdf dokument OV 127C/2010 O000249, vydaný 02.7.10
pdf dokument OV 119/2012 O000336, vydaný 21.6.12

72. Arbitrážny rozhodcovský súd

Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice
EUROJUSTICE s.r.o.
Slovenskej jednoty 19, 040 01 Košice IČO: 44 937 725
pdf dokument OV 230A/2009 O000537, vydaný 30.11.09

73. Slovenský stály rozhodcovský súd

Hlavná 31, 917 01 Trnava
Inštitút právnych štúdií
Podjavorinskej 13, 917 01 Trnava IČO: 42 157 889
pdf dokument OV 1A/2010 O000003, vydaný 04.1.10

74. Najvyšší arbitrážny súd

Nám. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica
Slovenská progresívna spoločnosť, s.r.o.
Nám. Andreja Hlinku 29/34, 017 01 Považská Bystrica IČO: 36 347 591
pdf dokument OV 13A/2010 O000022, vydaný 21.1.10

75. Stály arbitrážny súd Banská Bystrica

Komenského 10/C, 974 01 Banská Bystrica
Legal arbiter s.r.o.
Komenského 10/C, 974 01 Banská Bystrica IČO: 45 322 643
pdf dokument OV 36A/2010 O000055, vydaný 23.2.10

76. Medzinárodný arbitrážny súd

Cabajská 36/28, 949 01 Nitra
Prvá medzinárodná, s.r.o.
Cabajská 36/28, 949 01 Nitra IČO: 45 356 131
pdf dokument OV 103A/2010 O000189, vydaný 31.5.10
pdf dokument OV 199/2012 O000562, vydaný 15.10.12

77. Rozhodcovský súd

Sládkovičova 99/4, 960 01 Zvolen
SUPER ARBITER, s.r.o.
Sládkovičova 99/4, 960 01 Zvolen IČO: 45 518 301
pdf dokument OV 105A/2010 O000199, vydaný 02.6.10

78. Rozhodcovský súd Lučenec

Cintorínska 7, 984 01 Lučenec
Rozhodcovský súd Lučenec, s. r. o.
Cintorínska 7, 984 01 Lučenec IČO: 45 494 134
pdf dokument OV 111A/2010 O000210, vydaný 10.6.10

79. European Court of Arbitration

Žilina
IUSTITIA OMNIBUS, s.r.o.
Hodžova 8, 010 01 Žilina IČO: 44 933 401
pdf dokument OV 129C/2010 O000256, vydaný 07.7.10

80. Rozhodcovský súd ARBITRIUM

Michalská 2, 811 01 Bratislava
BETY REAL s.r.o.
Michalská 2, 811 01 Bratislava IČO: 36 666 106
pdf dokument OV 137C/2010 O000279, vydaný 19.7.10
pdf dokument OV 242C/2010 O000555, vydaný 17.12.10

81. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Slovenskej spoločnosti rozhodcovského konania, s.r.o.

Sibírska 2/1329, 908 51 Holíč
Slovenská spoločnosť rozhodcovského konania, s.r.o.
Sibírska 2/1329, 908 51 Holíč IČO: 45 432 520
pdf dokument OV 153C/2010 O000313, vydaný 10.8.10

82. Slovenský obchodný a civilný rozhodcovský súd

Jókaiho 25, 945 01 Komárno
SELYE, n.o.
Pohraničná 3, 945 01 Komárno IČO: 42 052 629
pdf dokument OV 199C/2010 O000423, vydaný 15.10.10

83. Rozhodcovský súd EQT

Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava
EXQUISITE, s.r.o.
Kozácka 7446/57, 917 01 Trnava IČO: 36 751 863
pdf dokument OV 215C/2010 O000472, vydaný 09.11.10
pdf dokument OV 17/2012 O000043, vydaný 25.1.12

rozhodcovský súd z r u š e n ý rozhodnutím zriaďovateľa

84. Stály rozhodcovský súd pri Privatio boni, s.r.o.

J. Mudrocha 1352/28, 905 01 Senica
Privatio boni, s.r.o.
J. Mudrocha 1352/28, 905 01 Senica IČO: 45 728 577
pdf dokument OV 236C/2010 O000533, vydaný 09.12.10

85. Stály rozhodcovský súd v Košiciach

Žižkova 6, 040 01 Košice
Slovak Arbitration Center s.r.o.
Žižkova 6, 040 01 Košice IČO: 45 866 724
pdf dokument OV 236C/2010 O000534, vydaný 09.12.10

86. Stály arbitrážny súd

Zámocká 8, 811 01 Bratislava
PB CASTLE a. s., organizačná zložka
J. Hagaru 6, 831 52 Bratislava IČO: 44 541 023
pdf dokument OV 238C/2010 O000544, vydaný 13.12.10

87. Centrum civilnej arbitráže

Horná 37, 974 01 Banská Bystrica
Sollicite s.r.o.
Horná 37, 974 01 Banská Bystrica IČO: 44 251 513
pdf dokument OV 245C/2010 O000558, vydaný 22.12.10

88. Rozhodcovský súd Slovakia

Dunajská 25, 811 08 Bratislava
Rozhodcovský súd Slovakia, s.r.o.
Dunajská 25, 811 08 Bratislava IČO: 47 231 173
pdf dokument OV 249C/2010 O000569, vydaný 29.12.10

89. Nezávislý arbitrážny súd

SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice
CGC, s.r.o.
SNP 14, 914 51 Trenčianske Teplice IČO: 31 420 729
pdf dokument OV 11C/2011 O000023, vydaný 18.1.11

90. Rozhodcovský Súd Royal Development

Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
ROYAL DEVELOPMENT spol. s r.o.
Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava IČO: 35 978 023
pdf dokument OV 31C/2011 O000059, vydaný 15.2.11

91. Stály rozhodcovský súd Tribunál

Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen
Tribunál, s.r.o.
Nám. SNP 41, 960 01 Zvolen IČO: 47 231 751
pdf dokument OV 32C/2011 O000060, vydaný 16.2.11

92. Inštitút alternatívneho riešenia sporov (IARS)

Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina
111, s.r.o.
Dolné Rudiny 2956/3, 010 01 Žilina IČO: 36 407 208
pdf dokument OV 39C/2011 O000079, vydaný 25.2.11

93. Stály rozhodcovský súdny dvor

Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava V
MP Profit, s.r.o.
Bulíkova 21, 851 04 Bratislava 5 IČO: 36 734 420
pdf dokument OV 52C/2011 O000101, vydaný 16.3.11

94. Rozhodcovský súd v Košiciach

Moyzesova 36, 040 01 Košice
Berger Justice, s.r.o.
Moyzesova 36, 040 01 Košice IČO: 46 096 841
pdf dokument OV 62C/2011 O000125, vydaný 30.3.11

95. Stály rozhodcovský súd

Sládkovičova 165/9, 010 01 Žilina
EURÓPSKA ARBITRÁŽNA SPOLOČNOSŤ, a.s.
Sládkovičova 165/9, 010 01 Žilina IČO: 45 989 061
pdf dokument OV 65C/2011 O000126, vydaný 04.4.11
pdf dokument OV 87C/2011 O000167, vydaný 06.5.11
pdf dokument OV 77/2012 O000214, vydaný 20.4.12

96. 1. Trenčiansky rozhodcovský súd

Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín
Klub právnikov mesta Trenčín
Piaristická 276/46, 911 40 Trenčín IČO: 42 149 461
pdf dokument OV 70C/2011 O000137, vydaný 11.4.11

97. Stály rozhodcovský súd zriadený pri Rozhodcovská a mediačná a. s.

Dunajská 15, 811 08 Bratislava
Rozhodcovská a mediačná a. s.
Dunajská 15, 811 08 Bratislava IČO: 46 023 151
pdf dokument OV 78C/2011 O000151, vydaný 21.4.11

98. Rozhodcovský súd pre medicínske záležitosti

Mäsiarska 6, 040 01 Košice
Komora pre medicínske právo – MEDIUS
Mäsiarska 6, 040 01 Košice IČO: 42 097 321
pdf dokument OV 84C/2011 O000163, vydaný 03.5.11

99. Obchodná arbitráž

Nám. SNP 3, 917 01 Trnava
Obchodná arbitráž, s.r.o.
Nám. SNP 3, 917 01 Trnava IČO: 46 094 733
pdf dokument OV 119C/2011 O000263, vydaný 21.6.11

100. Hlavný rozhodcovský súd SR

Osadná 20, 831 03 Bratislava
Hlavný rozhodcovský súd SR, s.r.o.
Osadná 20, 831 03 Bratislava IČO: 36 618 390
pdf dokument OV 119C/2011 O000264, vydaný 21.6.11

101. Druhý stály rozhodcovský súd, s. r. o.

Majoránová 71, 821 07 Bratislava
Druhý stály rozhodcovský súd, s. r. o.
Majoránová 71, 821 07 Bratislava IČO: 46 164 049
pdf dokument OV 119C/2011 O000265, vydaný 21.6.11

102. Východoslovenský rozhodcovský súd

Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce
Justice EU s.r.o.
Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce IČO: 46 193 022
pdf dokument OV 163/2011 O000364, vydaný 23.8.11

103. Rozhodcovský súd M2R

Pernikárska 1, 010 01 Žilina
Arbitrage, s.r.o.
Pernikárska 1, 010 01 Žilina IČO: 46 330 038
pdf dokument OV 170/2011 O000376, vydaný 05.9.11
pdf dokument OV 198/2011 O000428, vydaný 14.10.11
pdf dokument OV 118/2012 O000332, vydaný 20.6.12

104. Curia Slovakia

Medená 21, 811 01 Bratislava
Curia Slovakia s.r.o.
Medená 21, 811 01 Bratislava IČO: 47 235 268
pdf dokument OV 181/2011 O000397, vydaný 21.9.11

105. Rozhodcovský súd Bánovce s.r.o.

5. apríla 1024/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Rozhodcovský súd Bánovce s.r.o.
5. apríla 1024/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou IČO: 46 320 385
pdf dokument OV 206/2011 O000444, vydaný 26.10.11

106. Arbiter

Sládkovičova 1801, 026 01 Dolný Kubín
ARBITER, s. r. o.
Sládkovičova 1801, 026 01 Dolný Kubín IČO: 46 309 004
pdf dokument OV 242/2011 O000546, vydaný 19.12.11

107. Európsky obchodný súd

Rázusova 292/10, 052 01 Spišská Nová Ves
Európsky obchodný súd s.r.o.
Rázusova 292/10, 052 01 Spišská Nová Ves IČO: 46 348 921
pdf dokument OV 5/2012 O000009, vydaný 09.1.12
pdf dokument OV 72/2012 O000198, vydaný 13.4.12
pdf dokument OV 216/2012 O000624, vydaný 08.11.12

108. Obchodný rozhodcovský súd

Panenská 8, 811 03 Bratislava
ROZHODCOVSKÁ s. r. o.
Panenská 8, 811 03 Bratislava IČO: 45 969 833
pdf dokument OV 34/2012 O000089, vydaný 17.2.12
pdf dokument OV 34/2013 O000090, vydaný 18.2.13

109. Rozhodcovský súd pre obchodné spory

Mikovíniho 10, 917 01 Trnava
BONUM ET AEQUUM
Vladimíra Clementisa 24, 917 01 Trnava IČO: 42 159 521
pdf dokument OV 40/2012 O000108, vydaný 27.2.12

110. Stály rozhodcovský súd HOSPODÁRSKA ARBITRÁŽ

Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina
Hospodárska AR, s. r. o.
Veľká Okružná 43, 010 01 Žilina IČO: 46 561 749
pdf dokument OV 62/2012 O000160, vydaný 28.3.12

111. Stály rozhodcovský súd a mediačné centrum

Boženy Němcovej 1154, 093 01 Vranov nad Topľou
BBB TRIBE s.r.o.
Boženy Němcovej 1154, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 46 426 400
pdf dokument OV 71/2012 O000194, vydaný 12.4.12

112. Arbitráž

Jilemnického 30, 036 01 Martin
Arbitráž, s.r.o.
Jilemnického 30, 036 01 Martin IČO: 46 665 145
pdf dokument OV 102/2012 O000284, vydaný 29.5.12

113. Obchodný rozhodcovský súd

Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín
Obchodná rozhodcovská a.s.
Radlinského 1729, 026 01 Dolný Kubín IČO: 46 675 370
pdf dokument OV 123/2012 O000348, vydaný 27.6.12

114. VIA IURIS

Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo
Vysoká škola v Sládkovičove, s.r.o., Ústav mediácie a probácie
Fučíkova 269, 925 21 Sládkovičovo IČO: 36 264 113
pdf dokument OV 146/2012 O000411, vydaný 31.7.12
pdf dokument OV 214/2012 O000623, vydaný 06.11.12

rozhodcovský súd z r u š e n ý rozhodnutím zriaďovateľa

115. Rozhodcovský súd

Strážska cesta 1367/29, 960 01 Zvolen
Inštitút pre právne reformy, s.r.o.
Strážska cesta 1367/29, 960 01 Zvolen IČO: 46 529 691
pdf dokument OV 154/2012 O000424, vydaný 10.8.12

116. V/I/S/S

Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
V/I/S/S s.r.o.
Jilemnického 2, 911 01 Trenčín IČO: 46 749 403
pdf dokument OV 166/2012 O000459, vydaný 28.8.12

117. Stály rozhodcovský súd EURES

Krajinská 3, 921 01 Piešťany
Rozhodcovský súd EURES, s.r.o.
Kopčianska 10, 851 01 Bratislava IČO: 46 226 044
pdf dokument OV 168/2012 O000463, vydaný 31.8.12

118. Špecializovaný rozhodcovský súd

Cintorínska 3, 811 08 Bratislava
Špecializovaný rozhodcovský súd s.r.o.
Cintorínska 3, 811 08 Bratislava IČO: 46 147 721
pdf dokument OV 172/2012 O000477, vydaný 06.9.12

119. Arbitrážne centrum pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií

Szakkayho 1, 040 01 Košice
European Information Society Institute, o.z.
Dobrianskeho 1580, 093 01 Vranov nad Topľou IČO: 42 227 950
pdf dokument OV 173/2012 O000481, vydaný 07.9.12

120. Stály rozhodcovský súd

Sládkovičova 7, 949 01 Nitra
Právo spolupráce, s.r.o.
Sládkovičova 7, 949 01 Nitra IČO: 46 703 004
pdf dokument OV 180/2012 O000500, vydaný 18.9.12

121. ZMENKOVÝ A OBCHODNÝ ARBITRÁŽNY SÚD SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Mestská 271/11, 831 03 Bratislava
ASOCIÁCIA ARBITROV SLOVENSKEJ REPUBLIKY s. r. o.
Mestská 271/11, 831 03 Bratislava IČO: 46 760 261
pdf dokument OV 231/2012 O000686, vydaný 29.11.12

122. Všeobecný rozhodcovský súd

Javorová 185/1, 015 01 Rajec
ROZHODCOVIA, s.r.o.
Javorová 185/1, 015 01 Rajec IČO: 46 787 461
pdf dokument OV 8/2013 O000028, vydaný 11.1.13

word dokument Dokument na stiahnutie - aktualizovaný k 18.2.2013

na začiatok stránky


Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov