Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Rada ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútro


Termín zasadnutia Program JHA (English) Stanoviská ministra spravodlivosti
predložené Rade ministrov EÚ
8-9.11.2010 pdf dokument   textový dokument  pdf dokument  textový dokument
7-8.10.2010 pdf dokument   textový dokument  pdf dokument  textový dokument
3-4.6.2010 pdf dokument   textový dokument  pdf dokument  textový dokument
24.4.2010 pdf dokument   textový dokument  pdf dokument  textový dokument
30.11.-1.12.2009 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
4.-5.6.2009 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
6.4.2009 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
28.11.2008 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
24.10.2008 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
24-25.7.2008 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
5-6.6.2008 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
18.4.2008   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
28.2.2008 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
6-7.12.2007 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
9.11.2007 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
13.6.2007 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
19.4.2007   pdf dokument  textový dokument - Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútro - 19. apríl 2007, Luxemburg
5.-6.10.2006 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
24.7.2006   pdf dokument  textový dokument - Rada ministrov pre spravodlivosť a vnútro dňa 24. 7. 2006 v Bruseli
1.6.2006   pdf dokument  textový dokument
27-28.4.2006   pdf dokument  textový dokument
21.2.2006 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
1-2.12.2005  

pdf dokument  textový dokument 

Inštrukcia – Uchovávanie údajov 

pdf dokument  textový dokument

Návrh rámcového rozhodnutia o boji proti organizovanému zločinu 

pdf dokument  textový dokument

Návrh rámcového rozhodnutia na zabezpečenie predmetov, písomností a údajov na účely trestného konania

pdf dokument  textový dokument

Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje konanie o Európskom platobnom rozkaze

pdf dokument  textový dokument

Návrh nariadenia o európskom konaní vo veciach s nízkou hodnotou sporu

pdf dokument  textový dokument

Rámcové rozhodnutie o určitých procesných právach v trestnom konaní v rámci EÚ

pdf dokument  textový dokument

Návrh smernice o aspektoch mediácie v civilných, obchodných veciach
12.10.2005  

pdf dokument  textový dokument 

Zhrnutie

pdf dokument  textový dokument   pdf dokument  textový dokument

Inštrukcie k rokovaniu
2.6.2005   pdf dokument  textový dokument
14.4.2005 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
24.2.2005   pdf dokument  textový dokument
2.12.2004 pdf dokument   textový dokument   pdf dokument  textový dokument
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov