Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Dvojstranné zmluvy v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného

 

Zmluva medzi ČSSR a Afgánskou demokratickou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha 24.6.1981, vyhl.č. 44/1983 Zb.);

Zmluva medzi Československou republikou s Albánskou ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Praha, 16.1.1959, vyhl.č. 97/1960 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Alžírskou demokratickou a ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Alžír 4.2.1981, vyhl.č. 17/1984 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Bulharskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Sofia 25. 11. 1976, vyhl. č. 3/1978 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Cyperskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Nikózia, 23. 4. l982, vyhl. č. 96/1983 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Belgickým kráľovstvom o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (Praha 15. 10. 1984, vyhl. č. 59/1986 Zb.);

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o právnej pomoci poskytovanej justičnými orgánmi a úprave niektorých právnych vzťahov v občianskych a trestných veciach so Záverečným protokolom (Praha 29.októbra 1992, ozn.č. 193/1993 Z.z.);

Zmluva medzi vládou ČSSR a vládou Francúzskej republiky o právnej pomoci, uznaní a výkone rozhodnutí vo veciach občianskych, rodinných a obchodných (Paríž 10. 5. 1984, vyhl. č. 83/1985 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Gréckou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Atény 22. 10. 1980, vyhl. č. 102/1983 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Jemenskou ľudovou demokratickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Praha, 19. 1. 1989, ozn. č. 76/1990 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou [1] o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Belehrad 20. 1. 1964, vyhl. č. 207/1964 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Kórejskou ľudovo-demokratickou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach (Pchjongjang, 11. 9. 1988, vyhl. č. 93/1989 Zb.)

Zmluva medzi ČSSR a Kubánskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v občianskych, rodinných a trestných veciach (Praha 18. 4. 1980, vyhl. č. 80/1981 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Maďarskou ľudovou republikou o právnej pomoci a úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Bratislava 28. 3. 1989, ozn. č. 63/1990 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Mongolskou ľudovo-demokratickou republikou ľudovo-demokratickou republikou o poskytovaní právnej pomoci a o právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Ulánbátar 15. 10. 1976, vyhl. č. 106/1978 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Poľskou ľudovou republikou o právnej pomoci o úprave právnych vzťahov vo veciach občianskych, rodinných, pracovných a trestných (Varšava, 21. 12. 1987, vyhl. č. 42/1989 Zb.);

Dohoda medzi Republikou československou a Republikou portugalskou o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných (Lisabon 23. 11. 1927, vyhl. č. 22/1931 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Rakúskou republikou o vzájomnom právnom styku vo veciach občianskoprávnych, o listinách a o právnych informáciách so Záverečným protokolom (Praha 10. 11. 1961, vyhl. č. 9/1963 Zb.);

Zmluva medzi ČSR a Rumunskou ľudovou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Praha 25. 10. 1958, vyhl. č. 31/1959 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Sýrskou arabskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Damašek, 18. 4. 1984, vyhl. č. 8/1986 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Španielskom o právnej pomoci, uznávaní a výkone rozhodnutí v občianskych veciach (Madrid 4. 5. 1987, vyhl. č. 6/1989 Zb.);

Dohoda medzi republikou Československou a Švajčiarskom o vzájomnej právnej pomoci vo veciach občianskych a obchodných s Dodatkovým protokolom (Bern, 21. 12. 1926, vyhl. č. 9/1928 Zb.);

Dohovor medzi republikou Československou a Švajčiarskom o uznaní a výkone súdnych rozhodnutí (Bern, 21. 12. 1926, vyhl. č. 23/1929 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Talianskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach (Praha, 6. 12. 1985, ozn. č. 508/1990 Zb.);

Zmluva medzi ČSSR a Tuniskou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných, o uznaní a výkone justičných rozhodnutí a o vydávaní s Dodatkovým protokolom (Tunis, 12. 4. 1979, vyhl. č. 40/1981 Zb.);

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Tureckou republikou o právnej spolupráci v občianskych a obchodných veciach ( Ankara, 11.11.2004, ozn. č. 132/2008 Z.z.. ) – platí od 17.4.2008;

Zmluva medzi ČSSR a Vietnamskou socialistickou republikou o právnej pomoci vo veciach občianskych a trestných (Praha, 12. 10. 1982, vyhl. č. 98/1984 Zb.);

Zmluva medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Írska o právnej pomoci vo veciach občianskych (Londýn 11. 11. 1924, vyhl. č. 70/1926 Zb.;)[2] a Dodatkový dohovor o civilnom konaní súdnom medzi Republikou československou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska (Praha 15. 2. 1935,vyhl.č. 178/1935 Zb.)[3];

Zmluva medzi ČSSR a ZSSR [4] o právnej pomoci a právnych vzťahoch vo veciach občianskych, rodinných a trestných (Moskva 12. 8. 1982, vyhl. č. 95/1983 Zb.);

  


[1]Platí vo vzťahu ku všetkým nastupníckym štátom SFRJ: Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Macedónia, Slovinsko a ZRJ (Srbsko a Čierna Hora)
[2] Platí vo vzťahu k Veľkej Británii, Austrálii, Kanade, Keni, Novému Zélandu, JAR, Bahamám, Fidži, Lesotho, Nauru, Svazijsko, Tonga
[3] Platí vo vzťahu k Lesotho, Keni,
[4] Platí vo vzťahu k Rusku, Arménsku, Azerbajdžanu, Bielorusku, Kazachstanu, Moldavsku, Tadžikistanu, Turkménsku, Ukrajine a Uzbekistanu.
Na začiatok stránky
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov