Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Rozvrh práce Okresného súdu Bratislava I

Rok 2006   Rok 2007   Rok 2008   Rok 2009   Rok 2010   Rok 2011

 • pdf dokument      Dodatok č. 26 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 15.12.2010.
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 25 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť v Čl. VIII dňom 25.9.2010 v Čl. I dňom 1.11.2010. Zverejnené 29.10.2010.
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 24 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť v Čl. I dňom 1.10.2010, v ostatných dňom 4.10.2010.
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 23 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 27.9.2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 22 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 1.9.2010
 • pdf dokument      Príloha 1 k Dodatku č. 22 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 21 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 23.08.2010
 • pdf dokument      Príloha 1 k Dodatku č. 21 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 20 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 06.08.2010
 • pdf dokument      Príloha 1 k Dodatku č. 20 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Oprava Dodatku č. 19 k Rozvrhu práce. Chyba V čl. I. zloženie senátu 1 Er, 1Erd, 1Ercud - poverenie vyšších súdnych úradníkov. Účinný v Čl. IV dňom 04.08.2010, v Čl. V dňom 05.08.2010, v ostatných článkoch dňom 09.08.2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 19 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť v Čl. IV dňom 04.08.2010, v ostatných článkoch dňom 09.08.2010
 • pdf dokument      Príloha 1 k Dodatku č. 19 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 18 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť v Čl. I dňom 01.08.2010, v ostatných článkoch dňom 03.08.2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 17 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť 22.7.2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 16 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť 21.7.2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 15 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť 6.7.2010
 • pdf dokument      Oprava k Dodatku č. 14 k Rozvrhu práce - v Čl. VIII. "pridelenie oddelenia 28 Cb, Cbd, Cbcud, CbPv, Rob"
 • pdf dokument      Dodatok č. 14 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Príloha k Dodatku č. 14 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Dodatok č. 13 k Rozvrhu práce - oprava v Čl. IV. v časti "Čas pre styk s občanmi"
 • pdf dokument      Dodatok č. 13 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Dodatok č. 12 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Dodatok č. 11 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 10 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 9 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Príloha k Dodatku č. 9 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Príloha 1 k Dodatku č. 9 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument      Príloha 2 k Dodatku č. 9 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 8 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť 1.5.2010
 • pdf dokument      Príloha k Dodatku č. 8 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 7 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť 12.4.2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 6 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 5 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť v časti XVII. dňom 15. marca 2010 a v ostatných častiach dňom 10. marca 2010
 • pdf dokument textový dokument Príloha k Dodatku č. 5 k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Zoznam prísediacich - príloha k Rozvrhu práce
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 4 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť v časti I. a III. dňom 01. februára 2010, v časti II. dňom 13. februára 2010 a v časti IV. dňom 03. februára 2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 3 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 25. januára 2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 2 k Rozvrhu práce nadobúda účinnosť dňom 05. januára 2010
 • pdf dokument textový dokument Dodatok č. 1 k Rozvrhu práce v čl. I a II nadobúda účinnosť dňom 01. januára 2010, v čl. III účinnosť dňom 04. januára 2010 a v čl. IV. účinnosť dňom 01. februára 2010
 • pdf súbor         Rozvrh práce
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov