Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Predvolania súdov

Oznámenie Okresného súdu Košice II

3T 58/07

Okresný súd Košice II v trestnej veci proti obžalovanému Jánovi Horváthovi, nar. 4.1.1960 vo Valalikoch, trvale bytom Košice, Popradská č. 72 vedenej pod sp. zn. 3T 58/07 pre trestný čin podvodu formou spolupáchateľstva podľa § 250 ods. 1, ods. 3 Tr. zákona č. 140/1961 Zb. v znení neskorších predpisov

p r e d v o l á v a

na hlavné pojednávanie určené na deň 29.5.2012 o 13:00 hod. na č. d. 127/I.p. v budove Okresného súdu Košice II, Štúrova 29, obžalovaného Jána Horvátha, proti ktorému sa vedie konanie ako proti ušlému.

V Košiciach dňa 20.4.2012

JUDr. Soňa Mihaľáková

samosudkyňa


Oznámenie Okresného súdu Košice II

3T 23/2012

Okresný súd Košice II v trestnej veci proti obžalovanému Štefanovi Jakabovi, nar. 20.12.1984 v Košiciach, trvale bytom Košice, Galaktická č. 22 vedenej pod sp. zn. 3T 23/2012 pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 157 ods. 1, ods. 2 písm. a) Tr. zákona a iné

p r e d v o l á v a

na hlavné pojednávanie určené na deň 12.6.2012 o 8:54 hod. na č. d. 127/I.p. v budove Okresného súdu Košice II, Štúrova 29, obžalovaného Štefana Jakaba, proti ktorému sa vedie konanie ako proti ušlému.

V Košiciach dňa 21.5.2012

JUDr. Soňa Mihaľáková

samosudkyňa


Oznámenie Okresného súdu Košice – okolie

5T 77/2011

Okresný súd Košice – okolie v trestnej veci proti obžalovanému Bartolomejovi Baloghovi, nar. 13.7.1958 v Košiciach, trvale bytom Košice, ul. Raketová č. 8, prechodne bytom Vyšná Hutka č. 62, okres Košice – okolie, vedenej pod sp. zn. 5T 77/2011 pre pokračujúci prečin výtržníctva podľa § 364 ods. 1 písm. a/, ods. 2 písm. b/ Tr. zák. v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví podľa § 156 ods. 1 Tr. zák.

p r e d v o l á v a

na hlavné pojednávanie určené na deň 18.6. 2012 o 10:00 hod. na č. d. 09/prízemie v budove Okresného súdu Košice - okolie, Štúrova 29, obžalovaného Bartolomeja Balogha proti ktorému sa vedie konanie ako proti ušlému.

V Košiciach dňa 28.5.2012

JUDr. Mariana Ginelliová

samosudkyňa


Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov