Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Sudcovia - zmeny v roku 2011

Aktualizované 1.6.2011

» Zmeny v roku 2004
» Zmeny v roku 2005
» Zmeny v roku 2006
» Zmeny v roku 2007
» Zmeny v roku 2008
» Zmeny v roku 2009
» Zmeny v roku 2010


Stáž sudcu

Na základe rozhodnutia ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky JUDr. Róbert Urban, sudca Krajského súdu v Žiline, vykonáva stáž sudcu na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. júna 2011.


Zánik funkcie sudkyne

JUDr. Anne Miľkovej, sudkyni Okresného súdu Trebišov, 31. mája 2011 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - smrťou.


Personálne zmeny v súdnych funkciách

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila:

 • JUDr. Jaroslava Maceka, sudcu Okresného súdu Žilina, plniť úlohy podľa § 35 citovaného zákona na Okresnom súde Žilina s účinnosťou od 1. júna 2011 do vymenovania predsedu Okresného súdu Žilina,
 • JUDr. Petra Bebeja, sudcu Okresného súdu Dolný Kubín, plniť úlohy podľa § 35 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Okresnom súde Dolný Kubín s účinnosťou od 1. júna 2011 do vymenovania predsedu Okresného súdu Dolný Kubín a
 • JUDr. Milana Růžičku, sudcu Okresného súdu Veľký Krtíš, plniť úlohy podľa § 35 citovaného zákona na Okresnom súde Veľký Krtíš s účinnosťou od 1. júna 2011 do vymenovania predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš.

Personálna zmena v súdnej funkcii

 • Mgr. Jaroslav Gallo, podpredseda Okresného súdu Brezno, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 26. mája 2011 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Brezno.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu menovanému zanikne uplynutím 31. mája 2011.


Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Alica Ružbárska, predsedníčka Okresného súdu Bratislava II, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 24. mája 2011 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava II.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedníčky menovanej zanikne uplynutím 31. mája 2011.


Preloženie sudcov

Súdna rada Slovenskej republiky preložila

s účinnosťou od 1. júna 2011:

  • JUDr. Ľubicu Kriškovú, JUDr. Alenu Svetlovskú, sudkyne Okresného súdu Bratislava II,
  • JUDr. Romana Bolebrucha, Mgr. Štefana Zelenáka, sudcov Okresného súdu Bratislava IV a
  • JUDr. Renátu Janákovú, sudkyňu Okresného súdu Bratislava V
  na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave (uznesením č. 1211 zo 17. mája 2011),
  • Mgr. Jozefa Mačeja, JUDr. Andreu Moravčíkovú, PhD., sudcov Okresného súdu Trnava,
  na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Trnave (uznesením č. 1210 zo 17. mája 2011),
  • JUDr. Ivicu Hanuskovú, sudkyňu Okresného súdu Žiar nad Hronom,
  • Mgr. Jaroslava Galla, sudcu Okresného súdu Brezno a
  • JUDr. Máriu Trubanovú, PhD. sudkyňu Okresného súdu Pezinok,
  na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Banskej Bystrici (uznesením č. 1209 zo 17. mája 2011),

s účinnosťou od 1. septembra 2011:

  • JUDr. Moniku Jankovskú, sudkyňu Okresného súdu Trenčín,
  na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Trenčíne (uznesením č. 1208 zo 17. mája 2011)
  • JUDr. Moniku Tobiášovú, sudkyňu Okresného súdu Prešov,
  na výkon funkcie sudkyne na Krajský súd v Prešove (uznesením č. 1212 zo 17. mája 2011).

Personálne zmeny v súdnych funkciách

 • JUDr. Ivanovi Ilavskému zanikla funkcia podpredsedu Krajského súdu v Trnave uplynutím 21. mája 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia).

 • JUDr. Helena Kožíková, predsedníčka Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 18. mája 2011 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Bratislava I,
 • JUDr. Vladimír Kozáčik, podpredseda Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 13. mája 2011 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Žilina,
 • JUDr. Róbert Bebčák, podpredseda Okresného súdu Žilina, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 16. mája 2011 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Žilina,
 • JUDr. Marián Vladovič, podpredseda Okresného súdu Veľký Krtíš, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 11. mája 2011 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Veľký Krtíš a
 • JUDr. Jana Veselá, podpredsedníčka Okresného súdu Dolný Kubín, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 19. mája 2011 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Dolný Kubín.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedu a podpredsedu menovaným zanikne uplynutím 31. mája 2011.


Personálne zmeny v súdnych funkciách

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedov príslušného krajského a okresného súdu vymenovala:

 • JUDr. Katarínu Slováčekovú, do funkcie podpredsedníčky Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 22. mája 2011 a
 • JUDr. Martina Kollára, do funkcie podpredsedu Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 1. júna 2011

Personálne zmeny v súdnych funkciách

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky odvolala dňom 10. mája 2011:

 • JUDr. Gabrielu Šimonovú z funkcie predsedníčky Krajského súdu v Bratislave,
 • JUDr. Richarda Molnára z funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava III,
 • JUDr. Jozefa Kutiša z funkcie predsedu Krajského súdu v Trenčíne,
 • Juraja Krupu z funkcie predsedu Krajského súdu v Žiline,
 • JUDr. Daniela Béreša z funkcie predsedu Okresného súdu Žilina,
 • JUDr. Kajetána Kičuru z funkcie predsedu Okresného súdu Čadca,
 • JUDr. Blaženu Stašíkovú z funkcie predsedníčky Okresného súdu Dolný Kubín,
 • JUDr. Jána Bobora z funkcie predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici,
 • JUDr. Ľubomíra Bušíka z funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica,
 • JUDr. Slavomíra Cimermana z funkcie predsedu Okresného súdu Veľký Krtíš,
 • JUDr. Igora Burgera z funkcie predsedu Krajského súdu v Prešove,
 • JUDr. Andreja Mitterpáka z funkcie predsedu Okresného súdu Košice I,
 • JUDr. Vladimíra Kotusa z funkcie predsedu Okresného súdu Košice II,
 • JUDr. Jozefa Pribulu z funkcie predsedu Okresného súdu Košice – okolie.

Následne týmto dňom skončilo dočasné pridelenie na výkon funkcie predsedu súdu na uvedený súd JUDr. Gabriele Šimonovej a JUDr. Igorovi Burgerovi (sudcovia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky), JUDr. Richardovi Molnárovi (sudca Krajského súdu v Bratislave) a JUDr. Ľubomírovi Bušíkovi (sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici). Menovaní sudcovia pokračujú vo výkone funkcie sudcu na ich materskom súde.


 • Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila
  Mgr. Nicolu Kuzmiakovú, sudkyňu Okresného súdu Košice - okolie, plniť úlohy podľa § 35 citovaného zákona na Okresnom súde Košice - okolie s účinnosťou od 15. mája 2011 do vymenovania predsedu Okresného súdu Košice – okolie (rozhodnutie č. 19553/2011/41 z 11. mája 2011).
 • JUDr. Márie Usačevovej zanikla funkcia predsedníčky Krajského súdu v Trnave uplynutím 14. mája 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia).
 • Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala
  JUDr. Antona Jačeka, do funkcie predsedu Krajského súdu v Trnave s účinnosťou od 15. mája 2011 (rozhodnutie č. 15099/2011/41 z 11. mája 2011).
 • JUDr. Ľubici Nemcovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Košice - okolie uplynutím 30. apríla 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia).

Zánik funkcie sudkyne

JUDr. Viere Kántorovej, sudkyni Okresného súdu Nové Zámky, 12. mája 2011 zanikla funkcia sudcu v zmysle § 17 písm. i) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - smrťou.


Vzdanie sa funkcie sudcu

JUDr. Marek Števček, PhD., sudca Okresného súdu Bratislava I, listom doručeným Kancelárii prezidenta Slovenskej republiky 4. mája 2011, sa vzdal funkcie sudcu.
Podľa ustanovenia § 19 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, jeho funkcia sudcu zanikne uplynutím 31. mája 2011.
Zároveň týmto dňom menovaný ukončí stáž sudcu v Justičnej akadémii, ktorú vykonáva od 4. januára 2010.


Skončenie dočasného pridelenia sudcov

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 33/2011 Z. z, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov všetkým sudcom dočasne prideleným na súd vyššieho stupňa podľa predpisov účinných do 1. mája 2011 sa toto dočasné pridelenie sudcu skončilo k 1. máju 2011.

Personálne zmeny v súdnych funkciách

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala JUDr. Annu Snopčokovú, do funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen s účinnosťou od 29. apríla 2011.

Ďalej Vám oznamujeme Vám, že:

 • Mgr. Pavol Tomík, podpredseda Okresného súdu Bratislava I, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 19. apríla 2011 vzdal výkonu funkcie predsedu Okresného súdu Bratislava I.
  Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedu menovanému zanikne uplynutím 30. apríla 2011.
 • JUDr. Rastislavovi Vrankovi zanikla funkcia podpredsedu Krajského súdu v Trenčíne uplynutím 31. marca 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia),
 • JUDr. Petrovi Pulmanovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica uplynutím 31. marca 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia),
 • JUDr. Alene Ondrejovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Rimavská Sobota uplynutím 31. marca 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia),
 • Daliborovi Miľanovi zanikla funkcia podpredsedu Okresného súdu Zvolen uplynutím 31. marca 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia) a
 • JUDr. Daniele Babinovej zanikla funkcia podpredsedníčky Okresného súdu Prešov uplynutím 31. marca 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia).

Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Košice I vymenovala JUDr. Radoslava Lacka, do funkcie podpredsedu Okresného súdu Košice I s účinnosťou od 20. apríla 2011.


Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Michalovce vymenovala JUDr. Martina Lopucha, PhD., do funkcie podpredsedu Okresného súdu Michalovce s účinnosťou od 15. apríla 2011.


Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe návrhu predsedu Okresného súdu Spišská Nová Ves vymenovala JUDr. Moniku Balážovú, do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Spišská Nová Ves s účinnosťou od 1. mája 2011.

Personálne zmeny v súdnych funkciách

 • JUDr. Mária Hirjaková, podpredsedníčka Okresného súdu Michalovce, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 28. marca 2011 vzdala výkonu funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Michalovce a
 • JUDr. Martin Ivan, predseda Okresného súdu Komárno, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 28. marca 2011 vzdal výkonu funkcie predsedu Okresného súdu Komárno.

Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie podpredsedníčky a predsedu súdu menovaným zanikla uplynutím 31. marca 2011.


Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila Mgr. Ľudovíta Majerčíka, sudcu Okresného súdu Komárno, plniť úlohy podľa § 35 citovaného zákona na Okresnom súde Komárno s účinnosťou od 1. apríla 2011 do vymenovania predsedu Okresného súdu Komárno.


Personálne zmeny v súdnych funkciách

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala:


s účinnosťou od 15. marca 2011:

 •  JUDr. Alenu Káčerikovú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Martin

s účinnosťou od 1. apríla 2011:

 • JUDr. Idu Takáčovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Bratislava IV
 • JUDr. René Štepánika do funkcie podpredsedu Okresného súdu Bratislava V
 • JUDr. Romana Greguša do funkcie podpredsedu Krajského súdu v Nitre
 • JUDr. Vieru Koscelanskú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nitra
 • JUDr. Evu Kovácsovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Nové Zámky
 • JUDr. Jozefa Kuriana do funkcie podpredsedu Okresného súdu Poprad

a podľa ustanovenia § 38 ods. 8 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poverila:

 • JUDr. Annu Snopčokovú, sudkyňu Okresného súdu Zvolen, plniť úlohy podľa § 35 citovaného zákona na Okresnom súde Zvolen s účinnosťou od 1. apríla 2011 do vymenovania predsedu Okresného súdu Zvolen.

Preloženie a dočasné pridelenie sudcu

Súdna rada Slovenskej republiky preložila:

 • JUDr. Milana Moravu sudcu Krajského súdu v Bratislave, na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. mája 2011 (uznesením č. 1140 z 8. marca 2011) a

dočasne pridelila:

 • JUDr. Janu Hullovú sudkyňu Krajského súdu v Banskej Bystrici na výkon funkcie sudcu na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 1. apríla 2011 do 30. apríla 2011 (uznesením č. 1139 z 8. marca 2011).

Dočasné pridelenie sudkyne

Súdna rada Slovenskej republiky uznesením č. 1132 z 10. februára 2011 dočasne pridelila JUDr. Eriku Čanádyovú, sudkyňu Krajského súdu v Žiline na Najvyšší súd Slovenskej republiky na obdobie od 15. februára 2011 do 31. mája 2011.


Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 40 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala:

 • JUDr. Andreu Vyskočovú do funkcie podpredsedníčky Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 15. februára 2011 a
 • Mgr. Martina Žovineca do funkcie podpredsedu Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 15. februára 2011.

Zánik funkcie predsedu súdu

 • JUDr. Marekovi Koščovi zanikla funkcia predsedu Okresného súdu Humenné uplynutím 31. decembra 2010 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia),
 • JUDr. Alene Káčerikovej zanikla funkcia predsedníčky Okresného súdu Martin uplynutím 31. januára 2011 (zo zákona – uplynutie funkčného obdobia).

Prerušenie výkonu funkcie sudkyne

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 24 ods. 4 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerušila výkon funkcie sudkyne JUDr. Viere Schubertovej, sudkyni Krajského súdu v Bratislave, s účinnosťou od 1. februára 2011.


Vymenovanie do funkcie sudcu bez časového obmedzenia

Dňa 17. januára 2011 boli prezidentom Slovenskej republiky vymenovaní do funkcie sudcu bez časového obmedzenia


pre obvod Krajského súdu v Bratislave:
JUDr. Roman Majerský s pridelením na Okresný súd Pezinok


pre obvod Krajského súdu v Žiline:
Mgr. Zuzana Hartelová s pridelením na Okresný súd Námestovo


pre obvod Krajského súdu v Košiciach:
JUDr. Zuzana Kudlovská s pridelením na Okresný súd Michalovce


pre obvod Krajského súdu v Prešove:
JUDr. Ingrid Kalináková s pridelením na Okresný súd Svidník.Novovymenovaní sudcovia následne zložili zákonom predpísaný sľub sudcu.


Personálna zmena v súdnej funkcii

JUDr. Zuzana Bálintová, predsedníčka Okresného súdu Zvolen, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 12. januára 2011 vzdala výkonu funkcie predsedníčky Okresného súdu Zvolen a JUDr. Ľubomír Bundzel, podpredseda Okresného súdu Trnava, sa listom doručeným ministerke spravodlivosti 10. januára 2011 vzdal výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Trnava.


Podľa ustanovenia § 41 k § 38 ods. 2 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výkon funkcie predsedníčky a podpredsedu súdu menovaným zanikne uplynutím 31. januára 2011.


Personálna zmena v súdnej funkcii

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 36 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vymenovala :

 • JUDr. Dagmar Valockú do funkcie predsedníčky Okresného súdu Trnava s účinnosťou od 1. januára 2011 a
 • JUDr. Martina Stretavského do funkcie predsedu Okresného súdu Michalovce s účinnosťou od 1. januára 2011.
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov