Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Informačný kanál obsahujúci menu systému celého webu

Poznámka:
Je pomerne obťažné sprístupniť obsah rozsiahlejšieho webu občanom, ktorí vyžadujú asistenciu, pomocou štandardných prezeračov. Jednou z možností, ako pomôcť týmto občanom je vytvoriť špecializované čítačky informačných kanálov obsahujúcim menu systém webu. Tieto čítačky by mali byť zrealizované tak, aby týmto občanom uľahčili prístup k informáciám. Preto bol do mapy stránok bol zaradený informačný kanál obsahujúci menu systém celého webu.

Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov