Staré stránky Ministerstva spravodlivosti SR - neaktualizované od roku 2012

Odkaz na aktuálne stránky Ministerstva spravodlivosti SR
Na koniec stránky

Identifikácia správcu obsahu a technického prevádzkovateľa webu

Rezort spravodlivosti zverejňuje informácie prostredníctvom nasledovných webov:

 1. portál Ministerstva spravodlivosti SR - https://portal.justice.sk
 2. web Obchodného registera - http://www.orsr.sk
 3. portál právnych predpisov - https://lt.justice.gov.sk
 4. portál jednotného automatizovaného systému právnych informácií - http://jaspi.justice.gov.sk
 5. web Justičnej akadémie - http://www.ja-sr.sk
 6. web Zboru väzenskej a justičnej stráže - http://www.zvjs.sk
 7. web Centra bezplatnej právnej pomoci pre občanov - http://www.legalaid.sk
 8. web Ministerstva spravodlivosti - (tento web) -http://www.justice.gov.sk

Ministerstvo spravodlivosti SR spravuje:

 1. web Obchodného registera
 2. portál právnych predpisov
 3. portál jednotného automatizovaného systému právnych informácií
 4. portál na podávanie elektronických žalôb
 5. web Ministerstva spravodlivosti

Web Ministerstva spravodlivosti

Podľa Výnosu financií Slovenskej republiky z 8.9.2008 č. MF/013261/2008-132 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy § 15 ods. b, c, d, e web ministerstva spravodlivosti SR spravuje:

a) Správca obsahu

Hlavným správcom obsahu webu Ministerstva spravodlivosti SR je tlačový a informačný odbor. Podľa Organizačného poriadku MS SR čl. 61 pís. f,  tlačový a informačný odbor zodpovedá za informácie, ich aktualizáciu a spôsob ich zverejnenia na webovej stránke ministerstva

Okrem hlavného správcu obsahu sú za nasledovné informácie zverejnené na webe zodpovední títo správcovia:

b) Technický prevádzkovateľ

Technickým prevádzkovateľom je odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov.

 • odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov - podľa organizačného poriadku MS SR čl. 49 pís. a, c, d, g, h zodpovedá za správu a prevádzku, údržbu počítačových zariadení, programového vybavenia, bezpečnosti centralizovaných informačných systémov a komunikačných prostriedkov  a
 • odbor stratégie a rozvoja informačných systémov podľa čl. 48 pís. l.  zabezpečuje zverejňovanie údajov na webovej stránke ministerstva podľa pokynov tlačového a informačného odboru.
 Na začiatok stránky
Na začiatok navigácie
© Ministerstvo spravodlivosti SR 2004 | Správca obsahu: tlačový a informačný odbor, email: Emailová obálka  | Technický prevádzkovateľ: odbor prevádzky centralizovaných informačných systémov a odbor stratégie a rozvoja informačných systémov